PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Sindikat Uprave i pravosuđa traži da savjetnici, sekretari i upravitelji pisarnica u sudovima i tužilaštvima budu raspoređeni u posebne grupe poslova sa jasno definisanim koeficijentima zarade
Sindikat Uprave i pravosuđa zatražio je razmatranje Prijedloga zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kako bi savjetnici, sekretari i upravitelji pisarnica u sudovima i tužilaštvima bili raspoređeni u posebne grupe poslova sa jasno definisanim koeficijentima.
Predsjednik Sindikata Uprave i pravosuđa, Duško Zarubica, rekao je da je na sastancima predstavnika sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima, Državnom tužilaštvu i Ministarstvu pravde, ocijenjeno da službenici i namještenici u pravosuđu i tužilaštvu imaju veoma niska mjesečna primanja.
„Pri čemu je, s obzirom na specifičnosti poslova službenika i namještenika u ovoj vrsti administracije, te odgovornost, obim i složenost poslova na svim nivoima, odnos uloženog rada i rezultata rada naspram naknade za isti rad krajnje nesrazmjeran, a samim tim i nepravedan“, naveo je Zarubica.
On je dodao da su primanja u prosjeku, čak i za službenike sa visokom stručnom spremom, daleko ispod prosječne plate u Crnoj Gori.
Prema riječima Zarubice, novim Prijedlogom zakona nije se ni pokušalo ozbiljnije poboljšati takvo stanje, niti pronaći način za pristojnije povećanje koeficijenata za zaposlene u grupi D gdje su svrstani i skoro svi zaposleni u sudskoj administraciji.
„Zbog navedenog, sindikalne organizacije sudova, Državnog tužilaštva i Ministarstva pravde pokrenule su mehanizme sindikalnog djelovanja, te koordinisanom akcijom, u saradnji sa obje sindikalne centrale, dostavile veliki broj primjedbi Socijalnom savjetu“, precizirao je Zarubica.
On je podsjetio da je takav Prijedlog zakona i pored toga, uz neznatne izmjene koje nijesu obuhvatile povećanje koeficijenata za grupu poslova D, 31. decembra prošle godine Vlada poslala Skupštini na usvajanje.
Navedenim Prijedlogom zakona, kako je ukazao Zarubica, najniži koeficijenti su zagarantovani sudskoj administraciji.
Pri tome se, kako je ocijenio, nije vodilo računa da se sekretari sudova (osim sekretara Vrhovnog suda) zasebno definišu, i pored toga što oni koordiniraju radom službe uprave suda.
„Takođe, upravitelji pisarnica koji odgovaraju za rad sudskih i tužilačkih pisarnica, u kojima se odvijaju najobimniji i nasloženiji administrativni poslovi vezani za osnovnu djelatnost sudova, navedenim Prijedlogom zakona nijesu uopšte prepoznati već su im na neviđeno zagarantovani najniži službenički koeficijenti“, naveo je Zarubica.
On je dodao da se to, izuzimajući savjetnika u Vrhovnom sudu, odnosi i na savjetnike u ostalim sudovima i tužilaštvima, s obzirom da se njihovi poslovi nigdje posebno ne regulišu.
Predviđeno je, kako je pojasnio Zarubica, neznatno povećanje koeficijenata zaposlenih sa srednjom stručnom spremom, tako da nema nikakvog osjetnijeg povećanja osnovne zarade.
„S druge strane, izgovor da je povećanje koeficijenta za jedan za grupu poslova D finansijski neodrživo, s obzirom da bi na godišnjem nivou uzrokovalo dodatnu potrošnju od 33 miliona EUR, je nedopustivo, imajući u vidu drastično povećanje koeficijenata funkcionera i drugih zaposlenih koji su van grupe poslova D“, smatra Zarubica.
To, kako je naveo, Prijedlog zakona u velikoj mjeri čini diskriminatorskim i povlašćujućim u korist onih koji su već povlašćeni, a sve na uštrb administracije koja je krajnje preopterećena.
On je ukazao da je, s obzirom na sve navedeno, takav tretman sudske i tužilačke administracije, kao i indolentan odnos predlagača zakona i drugih relevantnih adresa kojima su primjedbe upućene, izazvao dodatno nezadovoljstvo službenika i namještenika u sudovima.
Zbog toga su, kako je dodao Zarubica, sindikalne organizacije odlučile da pokrenu dodatne mehanizme djelovanja u cilju poboljšanja zarada i drugih prava zaposlenih u sudskoj administraciji na dugoročnom planu.
„U tom smislu, molimo Vas da sa krajnjom pažnjom razmotrite Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i da amandmanski djelujete na član 22 na način što bi savjetnici, sekretari i upravitelji pisarnica u sudovima i tužilaštvima bili raspoređeni u posebne grupe poslova, sa jasno definisanim koeficijentima u odnosu na složenost njihovih poslova“, rekao je Zarubica.
On je ukazao da za sve službenike i namještenike, u rasponu zvanja namještenik do samostalni referent, treba povećati koeficijenat za jedan.
Zahtjev za amandmansko djelovanje na Prijedlog zakona uputile su sindikati Prekršajnih organa, Tužilaštava Crne Gore, Privredni sud Podgorica, Upravni sud Podgorica, Apelacioni sud, Ustavni sud, kao i viši i osnovni sudovi u Podgorici i Bijelom Polju.
Potpisnici zahtjeva su i sindikati osnovnih sudova u Herceg Novom, Kotoru, Baru, Nikšiću, Pljevljima, Kolašinu i Ulcinju kao i sindikat Ministarstva pravde.
Zahtjev za amandmansko djelovanje upućen je Skupštini, poslaničkim klubovima, Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, ministru pravde, predsjednici Vrhovnog suda i Sudskom Savjetu Tužilačkom Savjetu.

CdM

602

Ostavite komentar