PRILIV NOVIH ČLANOVA U SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA

Definitivno dobra organizovanost i rezultati koji su svi prožeti kroz snagu koja se oslikava u broju, je prepoznata kvalifikacija od strane mnogih zaposlenih u javnoj upravi, da su odlučili biti dio Sindikata uprave i pravosuđa CG.

Zaposleni odnosno Sindikalne organizacije Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – predsjednica Latinka Šundić, Uprave za igre na sreću – predsjednica Milena Đuričić i Sindikalna organizacija Ministarstva ekologije, uređenja prostora i turizma – predsjednica Svetlana Živković, su pristupili SIndikatu uprave i pravosuđa.

Naglašavamo da je snaga svakog sindikata u jedinstvu i nadasve broju. Da naš sindikat nije brojčano i kadrovski jedan od najvećih, ako ne i najveći u CG, ne bi smo mogli izdejstvovati sve benefite za zaposlene javne uprave, koje smo izdejstvovali.

Svaki poslodavac ili lično interesan pojedinac – sindikalac imaju interes da rasparčavanjem u manje sindikate ili potpunim razbijanjem nekog sindikata, kanališu prvensteno materijalne interese, a najčešće su ove dvije adrese u direktnoj sinergiji.

Uz novu snagu novo pridošlih sindikalnih organizacija i njihovih članova, postajemo još snažniji, a samim tim naši temelji za predstojeće pregovore i povodom stambene zadruge, zatim izmjena Zakona o zaradama povodom uvećanja koeficijenata za preostale grupe C, B i A, kao i najvažnije izmjene i dopune GKU krajem godine za novo uslovno uvećanje koeficijenata, biće stabilniji i mnogo jači.

##zajedno_smo_jači_snaga_je_u_broju##

839