REAGOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SINDIKALNE ORGANIZACIJE UPRAVE ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

R E A G O V A NJ E

Povodom navoda iz novinskog teksta objavljenog u “Portal Analitika”, a u vezi izjave g-dina Nebojše Radonjića, sindikalnog predstavnika Sindikata zaposlenih u zdravstvu, u kojem se navodi da “Radonjić nije saglasan sa tim što su veterinari ušli u sistemu zarada po Zakonu o zaradama u Javnom sektoru, a to ne mogu da ostvare medicinske sestre.”, u ime Sindikalne organizacije i zaposlenih UBHVFP, zatim veterinarske medicine i Veterinarske komore CG, saopštavamo sledeće:

Neprofesionalni, nekorektni i neetični su navodi g-dina Radonjića, koji pored gorenavedenog izjavljuje, u nastavku članka: “Ljubitelj sam kućnih ljubimaca, ali jedan veterinar spašava život jednom Džekiju, a medicinska sestra meni ili Mihailu. Baš ne znam čemu sve ovo vodi”. Gospodine Radonjiću, prije svega jedan veterinar, iliti doktor veterinarske medicine, je završio isti studijski program i stekao isto zvanje kao i doktor medicine. Pandan, koji vi tražite medicinskoj sestri, naziva se veterinarski tehničar. Barem, ako gledamo po nivou i stepenu obrazovanja. S druge strane, mimo “Džekija”, kog često čovjek gleda kao člana porodice, „jedan veterinar“ se bavi javnim zdravljem, odnosno nadzorom, kontrolom, dijagnostikom, preventivom, kurativom i suzbijanjem zoonoza (bolesti životinja koje se prenose na ljude), kao što su bjesnilo, antraks, ptičji grip, tuberkuloza, bruceloza, trihineloza, ehinokokoza, salmoneloza i mnoge druge… Kontrolisanjem bezbjednosti hrane životinjskog porijekla, u koje spadaju, meso i proizvodi od mesa, mlijeko i prozivodi od mlijeka, jaja i proizvodi od jaja. Kontrolom svega nabrojanog kako pri proizvodnji tako i pri uvozu.

Obzirom na navedeno, gospodine Radonjiću, ako bi „jedan veterinar“ propustio da odradi kvalitetno svoj dio posla, cio medicinski kadar skupa koji vi zastupate bi u većini situacija mogao da se uhvati za glavu i plače nad pacijentovom sudbinom. Na sve navedeno, kroz očuvanje zdravlja i dobrobiti životinja “jedan veterinar” aktivno učestvuje u jačanju ekonomije jedne zemlje, kreiranju poljoprivredne politike, očuvanja životne sredine i biodiverziteta.
Napominjemo, doktori veterinarske medicine su, usljed nepostojanja fakulteta u Crnoj Gori, a s obzirom na zahtjevnost i težinu fakulteta i dužinu trajanja studija, jako deficitaran kadar i kao tako malobrojni obavljaju sve gore navedene poslove.

Na kraju, gospodine Radonjiću, čak i da se „jedan veterinar“ bavi samo “Džekijevim” zdravljem, taj četvoronožni član familije često zna smislenije djelovati od izjava onih koje smatrate važnijim i superiornijim.
Kako ste i sam svjedok nesretnih i užasnih okolnosti koje su zadesile Tursku i Siriju, vjerujemo da nećete potcijeniti doprinos koji su brojni “Džekiji” nesebično dali u pronalasku većine preživljelih, a posebno djece.

##Ljekar liječi čovjeka, a veterinar čovječanstvo##

mr Ivan Ivanović s.r. Predsjednik SO UBHVFP
Milan Rogošić s.r. doktor veterinarske medicine, u ime kolega veterinara iz javnog sektora
Ranko Savić s.r. doktor veterinarske medicine, Predsjednik Veterinarske komore Crne G

627