GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR – NEJASNOĆE I TUMAČENJA

Povodom novo potpisanog Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa i same njegove sadržine javio se određeni broj nejasnoća, te iz tog razloga obavještavamo sve zainteresovane pojedince ili strane o sledećem,

  • Sva pitanja ili nejasnoće normi GKU možete slati na mejl adresu sindikat.upcg@gmail.com,
  • Sva pitanja ili nejasnoće normi koja zahtjevaju zvanično tumačenje, a koja zavise od stava Odbora za tumačenje i davanje mišljenja GKU, bit će naknadno obrađene nakon što se zvanično konstituiše novi Odbor. Odbor za tumačenje će biti konstituisan uskoro,
  • Veoma je važno obratiti pažnju na prelazne odredbe GKU i član 31 koji precizno navodi koje povoljnosti, odnosno norme se odnose na koga i kada.

1.805