Protestuju jer iz Vlade ne odgovaraju

Sindikat uprave i pravosuđa organizovaće danas protest ispred zgrade Vlade Crne Gore kako bi ukazali na probleme sa kojima se susreću zaposleni u ovoj branši. Kako smo nezvanično saznali iz ove radničke organizacije, protest, između ostalog, organizuju jer iz Vlade niko nije odgovorio na dopis koji su ranije uputili u vezi sa poboljšanjem položaja zaposelnih u javnom sektoru. Kako se ističe u ranijem dopisu upućenom premijeru Zdravku Krivokapiću iniciraju preporuke i zahtjeve u vezi sa primjenom Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave i Zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

U dokumentu piše da postoji ogroman broj problema u javnom sektoru.

Poznajući probleme službeničkog sistema i funkcionisanja, nakon pažljivih analiza od Vlade tražimo da se u ministarstvima i drugim organima koji imaju sindikalnu organizaci ju predstavnici pozovu od strane starješine i uključe u postupak donošenja novih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, da se u onim ministarstvima i organima u kojima zaposleni nijesu sindikalno organizovani pozovu zaposleni da odrede predstavnika koji bi učestvovao u postupku donošenja novih pravilnika navodi se, između ostalog, u inicijativi na koju im premijer nije odgovorio.

Sindikat traži i izmjene Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru.

U slučaju proglašenja tehnološkim viškom, radniku pripada otpremnina u visini od 12 bruto zarada ili 12 prosječnih bruto zarada u Crnoj Gori, u zavisnosti šta je povoljnije za zaposlenog. Tražimo da otpremnina bude uvećana za svaku godinu započetog radnog staža, i to do pet godina 600 eura, od pet do 10 godina staža 900 eura, od 10 do 30 godina 1.000 eura, od 30 do 35 godina 700 eura i od 35 do 40 godina 600 eura. Takođe, da Vlada u saradnji sa IRF-om i Sindikatom definiše poseban program povoljnog kreditnog paketa prevođenja viškova zaposlenih u realni sektor – piše u dokumentu dostavljenom premijeru.

U obrazloženju preporuka i zahtjeva, Sindikat ističe da u odnosu na prve tri preporuke ukazuju da su one date u skladu sa pozitivnim propisima i dobrom praksom socijalnog dijaloga. U Sindikatu, na čijem je čelu Nenad Rakočević, objašnjavaju da su trenutna rješenja u odluci o otpremnini zaposlenih nepovoljna u slučaju proglašenja tehnološkim viškom.

Ukazujemo da se ne radi o našem novom zahtjevu već kontinuiranoj brizi o zaposlenima i borbi za povoljnija i realnija rješenja ističu iz Sindikata.

Izvor: DAN

865

Ostavite komentar