Puno uspjeha u sada već prošloj i mnogo posla pred nama u Novoj 2022. godini

Poštovani članovi Sindikata Uprave i pravosuđa Crne Gore,

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore pozdravlja usvajanje predloga kojim je minimalna zarada povećana na 450 eura, kao i neto zarade ostalih zaposlenih u prosjeku od 17 odsto. Navedene mjere bile su okvirno u skladu sa dosadašnjim zahtjevima našeg Sindikata koje smo godinama isticili jer su zaposleni, kako u realnom, tako i u javnom sektoru, krajnje niskim primanjima bili dovedeni na egzistencijalnu granicu.

Sa druge strane, ukidanje doprinosa na zdravstveno osiguranje na teret poslodavca i zaposlenog, te novo rješenje po kojem će trošak zdravstvenog sistema na sebe preuzeti država, izaziva realnu zabrinost, posebno imajući u vidu već nezadovoljavajući nivo zdravstvene zaštite, te ćemo iz svoje nadležnosti u narednom periodu pratiti održivost sistema i preduzimati mjere iz okvira sindikata u cilju poboljšanja usluga istog.

Nesporno je da će uvećanjem minimalne zarade doći do određenih neusklađenosti u pogledu visine zarada u grupi poslova D, te smo o navedenom upoznali javnost u oktobru mjesecu, ali će navedeni problem biti rješavan kroz donošenje novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koje je planirano u prvoj polovini 2022. godine, o čemu smo već imali razgovore i konsultacije sa resornim Ministartsvom finansija.

Ukoliko želimo podići životni standard zaposlenih i njihovih porodica, navedeno uvećanje zarada ne smije pratiti i dalji nastavak rasta cijena. Ono bi obesmislilo svrhu uvećanja primanja, te ćemo stoga u narednoj godini nastaviti sa budnim praćenjem rasta troškova života i boriti se protiv svih mjera koje bi imale za posledicu pad životnog standarda.

Ističemo da je na poslednjoj ove godine 53. Sjednici, Vlada usvojila Predlog Odluke o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu, na koji način je riješen višegodišnji problem zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, a povodom čega smo u godinama unazad a posebno u proteklih šest mjeseci, imali intenzivnu sindikalnu aktivnost i komunikaciju sa svim resornim ministarstvima. Što se tiče neisplaćenih naknada po navedenim osnovama za period od 1. juna do kraja 2021. godine, pokrenuli smo kolektivni spor pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, te povodom toga ušli u završnu fazu usaglašavanja načina rješavanja ovog problema.

Takođe, na 53. sjednici Vlada je usvojila i Predlog strategije reforme javne uprave za period 2022-2026 sa Predlogom akcionog plana za period 2022-2024, na koji način se kreće u novi proces optimizacije javne uprave. U različitim fazama postupka koji je prethodio ovom predlogu Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je iznosio svoje predloge i primjedbe, te smo u navedenom pogledu dali puni doprinos u pravcu kvalitetnijih rješenja koja su sa jedne strane garancija zaštite prava zaposlenih, dok sa druge strane motivišu zdrave i kvalitetne reformske procese u javnom sektoru.

Ono što posebno treba istaći jeste činjenica da smo u ovoj godini, nakon velikog sindikalnog pritiska usmjerenog ka Vladi, ušli u zvanične pregovore izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa i da je pregovaranje istih dovedeno do finalnog nivoa.

Veoma važan uspjeh rada Sindikata Uprave i pravosuđa, odnosno Sindikalne organizacije UIKS-a i Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca je usvajanje izmjena i dopuna zakona koje obuhvataju ove dvije kategorije zaposlenih povodom prijevremenog penzionisanja pod povoljnim uslovima. Naši vatrogasci-spasioci i zatvorski policajci ići će u penziju narednih godinu dana sa uslovnih 53 godine života, 30 godina efektivnog rada od toga 15 sa uvećnim trajanjem ili beneficijama, kao i sa 20 posto uvećanja.

Kao društveno odgovoran Sindikat, bez obzira na veliki broj otvorenih nesporazuma sa Vladom, pohvaljujemo niz novih zakonskih i reformiskih rješenja usmjerenih ka podizanju standarda građana i jačanju pravne države i vladavine prava.

Koristeći priliku, svima čestitamo predstojeće Novogodišnje i Božićne praznike ko slavi, sa željom za mnogo zdravlja i međusobne ljubavi i uvažavanja.

Sindikat Uprave i pravosuđa Crne Gore

850