Rakočević: Poboljšali smo socio-ekonomski status i ambijent zaposlenih u javnoj upravi

Rakočević je rekao, da iako je relativno malog obima, GKU je suštinski mnogo bogatiji od ostalih kolektivnih ugovora

Granski kolektivni ugovor (GKU) za oblast uprave i pravosuđa poboljšao je socio-ekonomski položaj zaposlenih u javnoj upravi, poručeno je na pres konferenciji Sindikata uprave i pravosuđa i Uprave za ljudske resurse.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, Nenad Rakočević, kazao je da GKU, koji je potpisan 15. februara, predstavlja jedan od najznačajnih ugovora potpisanih u posljednoj deceniji.

“Na inicijativu SUPCG, koja je pozitivno prepoznata od strane Vlade, izmjenjen je Zakon o zaradama i data je mogućnost da zaposleni iz javne uprave prvi put dobiju ravnopravnu mogućnost, kao i ostale djelatnosti javnog sektora”, rekao je Rakočević.

Prema njegovim riječima, uspjeli su da stabilizuju i uvećaju brojnost sindikata, jer je prepoznato da se u njihov rad može istinski vjerovati.

Rakočević je rekao, da iako je relativno malog obima, GKU je suštinski mnogo bogatiji od ostalih kolektivnih ugovora.

“Nismo bili široki, bili smo koncizni i razumljivi u svojim predlozima i odbranama stavova, što je i prepoznato sa druge pregovaračke strane. Naši predlozi su imali krajnje objektivna obrazloženja i realne zahtjeve”, istakao je on.

Rekao je da se Vlada prema GKU postavila kako treba. Rakočević je dodao da je za sindikalce krucijalna norma ta što poslodavci ne smiju više bez njihovog prisustva donesu niti jedan radno pravni ili akt materijalnog uticaja na zaposlene.

Poručio je da svima mora da bude jasno da su stare finasijske ili neke druge navike prošlost, da će sve manje profitirati nerad i nezakonitost, kao i da će ignorisati sve neozbiljne i lično interesne inicijative.

“Naši uvaženi socijalni partneri, a to su u ovom slučaju bili predstavnici 42. i 43. Vlade, koji su uvidjeli važnost i uvažili realno postavljene zahtjeve zaposlenih u javnoj upravi koji su implementirani kroz ovaj GKU, zaslužuju naše iskreno uvažavanje”, kazao je Rakočević.

On je istakao da svi politički subjekti koji ne budu imali senzibiliteta prema radnicima imaće direktnog prvenstveno političkog protivnika u vidu Sindikata.

Napomenuo je da je GKU obuhvatio oblast stambene problematike.

“24. maja je dogovoren sastanak sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem, gdje ćemo konkretizovati dogovor oko upravljačke strukture stambene zadruge i načina, odnosno visine finasiranja”, najavio je Rakočević.

Pomoćnica direktora Uprave za ljudske resurse, Marijana Radulović Nedović, kazala je da su prepoznali značaj učešća i partnerstva sa svim subjektima koji su usmjereni na unapređenje položaja i statusa državnih službenika i namještenika.

“Posebnu ulogu u svemu tome ima Sindikat uprave i pravosuđa, a dobrom sinergijom, partnerstvom i razmjenom iskustava možemo napraviti iskorak u onome što zajednički zovemo stabilan i siguran državni službenik, koji samo takav može biti slobodan u odlučivanju i vršenju svojih prava i radnih zadataka”, kazala je Radulović Nedović.

Najavila je da u narednom periodu predstoji izmjena propisa o državnim službenicima i namještenicima.

“Tom procesu moramo pristupiti pažljivo, vođeni strukom, uporednim iskustvom, preporukama EU, a moramo i precizno identifikovati probleme, pravne praznine i naš sistem dalje unaprijediti”, navela je Radulovć Nedović.

Poručila je da posebnu pažnju treba posvetiti unapređenju postupka zapošljavanja, uvođenju novih oblika načina i selekcije kandidata, eliminaciji nepotizma u svim pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava službenika i namještenika, reformi sistema ocjenjivanja i nagrađivanja, ali i unapređenju stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

Prema njenim riječima, usavršavanje državnih službenika i namještenika predstavlja važan proces koji omogućava jačanje admistarativnih kapaciteta.

“U narednom periodu nastavićemo saradnju sa Francuskim Institutom za javnu upravu kako bi identifikovali nove programe obaku, a u čemu će posebno mjesto zauzeti teme koje se tiču državnih službenika i namještenika, njihovih prava i odgovornosti, ali i sindikalnog organizovanja”, zaključila je Radulovć Nedović.

Moderator događaja, Đuro Nikač, kazao je da u svim demokratskim zemljama sindikat predstavlja nezaobilazan faktor odlučiavnja po svim pitanjima koja su od značaja za status položaja državnih službenika i namještenika.

“Aktivnosti Sindikata moraju biti prepoznate kako od strane donosioca odluka, tako i od strane državnih službenika i namještenika. Bolja informisanost obezbjeđuje i bolju zaštitu, a sindikalna umreženost svih članova omogućava značajnu ulogu sindikata u svim sferama službeničkog djelovanja”, poručio je Nikač.

Na događuju su predstavljeni kratak film o predstavljanju i aktivnostima Sindikata, kao i prezentacija GKU za oblast uprave i pravosuđa.

Izvor: Vijesti

733