Rakočević podnio krivičnu prijavu protiv rukovodstva Rekre i SSCG

Obavještavam vas da sam kao član Odbora direktora Rekre doo društva čiji je osnivač i vlasnik Savez Sindikata Crne Gore, a gdje sam delegiran ispred Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, podnio krivičnu prijavu protiv predsjednice Odbora direktora Slavke Vučićević, kao i članova odbora Mladena Šuškavčevića i Đorđa Mugoše zbog donošenja nezakonitih odluka. Krivična prijava je podnijeta i protiv Izvršnog direktora Rekre doo Radula Miljanića zbog realizacije nezakonitih odluka Odbora direktora, kao i protiv Generalnog sekretara Saveza Sindikata Duška Zarubice zbog otvorenog i direktnog podstrekivanja za donošenjene zakonitih odluka.

I pored velikog broja upozorenja na nezakonitosti u njihovom postupanju, navedena grupacija je djelovala protiv propisa i time nanijela štetu u vidu nezakonitog raspolaganja namjenskih sredstava Fonda za rekreaciju i prevenciju radne invalidnosti.

Naime, u Rekru se slivaju milionska sredstva iz Fonda za rekraciju i prevenciju radne invalidnosti čiji je vlasnik Savez Sindikata, a koji se puni od sredstava poslodavaca po osnovu Opšteg Kolektivnog Ugovora.

Rekra je dužna da po osnovu propisa ugovara i dijeli pansione za ljetovanja i banjska liječenja samo sindikalnim organizacijama članicama Saveza Sindikata Crne Gore kojima su poslodavci uplatili sredstva. Međutim, ove godine, a može se pretpostaviti i u prošlosti mjesta su unaprijed prije nego su uplaćena dijeljena sindikatima koji nisu članovi Saveza Sindikata, a čak su dijeljena i firmama i ustanovama koje nemaju ni sindikalnu organizovast radnika. Dakle u pitanju je veliki obim postupanja mimo postavljenih propisa, a sve se svodi na novac, odnosno na što veće uplate novca od strane poslodavaca.

Kao član Odbora direktora tražio sam kroz bezbroj dopisa i zahtjeva da mi dostave podatke na primjer ko je sve uplatio novac, kome su sve dijeljena mjesta za odmo ri rehabilitaciju, kao i jedan banalan podatak kolike su visine zarada direktora Rekre i njenih zaposlenih, a na sve to nikada nisam dobio odgovor, odnosno namjerno nisu htjeli da mi dostave tražene informacije.

Sve navedeno navodi na sumnju da je poslovanje Rekre doo jedno veliko zamršeno i krajnje sumljivo interesno klupko koje istažni organi Crne Gore su dužni da ispitaju i razmrse.

Način poslovanja i donošenje navedenih odluka direktno nanosi štetu Savezu Sindikata, to jest članovima Saveza i njegovim zaposlenim.

Da se pod krovom ove sindikalne centrale dešavaju krajnje sumnjive stvari navodi i poslovanje Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, gdje je Savez jedan od osnivača i vlasnik oko 46 % akcija.

Traženi zahtjev od Glavnog odbora SSCG da nam između ostalog dostave podatke ko je sve od sindikalnih funkcionera i aktivista dobio stanove, koliko duguju novca za stanove, kao i informaciju kome je sve Savez uplatio ili donirao učešće, rukovodstvo Fonda je odbilo da dostavi pozivajući se na Zakon o zaštiti podataka.

Međutim iako je Savez jedan od osnivača i dioničara, te iako po Zakonu o slobodnom pristupu informacija svi građani Crne Gore na to imaju pravo, a ne samo Savez, do traženih informacija je izgleda nemoguće doći.

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore

Predsjednik

Rakočević Nenad

732

Ostavite komentar