U Slovačkoj održan trening za vršnjačke edukatore u okviru projekta „Prava u radu, rad na pravima“

U Bratislavi je tokom prethodne sedmice održan trening za buduće vršnjačke edukatore „RADNA PRAVA MLADIH, POJAVE KOJE IH UGROŽAVAJU I MEHANIZMI ZAŠTITE“.

Mladi sindikalni aktivisti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovačke imali su priliku da uče o ljudskim pravima, sa fokusom na radnim pravima mladih, negativnih pojavama koje ih narušavaju i postojećim mehanizmima zaštite. Ideja je da stečeno znanje dalje prenose na svoje vršnjake na radionicama koje će biti direktan rezultat okupljanja u Slovačkoj.

Podršku mladim polaznicima, kako tokom treninga, tako i daljem radu, osim sindikata-učesnika u projektu (Sindikat uprave Republike Srpske, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, Sindikat UPOZ Makedonije, Sindikat uprave Srbije), pružili su i omladinska udruženja građana koje se bave pravima mladih – koordinator projekta Razvojni centar za mlade iz Beograda, domaćin treninga YouthWatch, Fondacija Budva, Sindikalno edukativni centar iz Banja Luke i Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Prilepa. Takođe, treningu je prisustvovala i predstavnica Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, kao partnera koji je koordinirao sveobuhvatno istraživanje, postavljajući time osnove za dalji tok projekta.

Tokom projekta, do sada je sprovedeno istraživanje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Slovačkoj o upoznatosti mladih radnika sa njihovim radnim pravima, na osnovu čega su urađeni nacionalni izveštaji i regionalni presek, uz poređenje situacije u zemljama koje nisu članice Evropske unije sa onom koja to jeste – Slovačkom.

Tokom treninga u Bratislavi nastavljen je rad na pripremi promotivne i informativne kampanje, a posle treninga akcenat će biti na radionicama mladih sindikalnih edukatora koje će sami sprovoditi među zaposlenim vršnjacima u sredinama iz kojih dolaze.

Treningu su ispred Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore prisustvovali kordinator ispred sindikata i predsjednik Sindikalne organizacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Predrag Spasojević, predstavnik Sindikalne organizacije Tužilaštva Jovan Martinović, predsjednica Sindikalne organizacije Uprave za imovinu Ana Veljović, član izvršnog odbora Sindikalne organizacije Uprave za imovinu Marko Radetić i član Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović.

Trening za edukatore je dio projekta „Prava u radu, rad na pravima“ podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske unije: KA2 – Capacity Building in the Field of Youth / Western Balkan Window.

886

Ostavite komentar