RAKOČEVIĆ: Samo štrajk može natjerati Vladu da promijeni zakon

Prema riječima Rakočevića, Vlada je od samog starta pokazala da u radnoj grupi za izmjene Zakona o PIO nema socijalnig dijaloga i da ne poštuje sindikate. Jedino generalni štrajk i protest mogu da promijene nešto po pitanju zakona

Ne znam koliko je realno očekivati generalni štrajk. Radnici u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina imaju rezervisan stav prema sindikatima po pitanju povjerenja, a radnici su ti koji treba da iznesu generalni štrajk, rekao je Rakočević

Generalni štrajk i protest su jedine aktivnosti koje će moći da promijene nešto po pitanju poboljšanja. predloga izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidekom osiguranju (PIO), ocijenio je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.

– Vlada je od samog starta kroz svoje predstavnike u radnoj rupi pokazala da nema socijalnog dijaloga i da ne poštuje socijalne partnere, tj. sindikate. Dali smo svoje predloge, ali su svi odbačeni. To je bio prvi pokazatelj da će se Vlada, odnosno poslodavci tako ponašati. Kao što vidite i kroz javnu raspravu i okrugle stolove, ostali su čvrsto pri stavu da neće odstupati od svojih predloga koji su katastrofalni po sindikate, radnike i penzionere.

Ukoliko ovaj zakon bude izglasan, bez predloga sindikata, neusmnjivo će doći do štrajka. Jedino će generalni štrajk i protest moći da promijene nešto po pitanju poboljšanja izmjena zakona kazao je Rakočević.

U utorak su čelnici sindikata imali sastanak sa ministrom rada Kemalom Purišićem koji je kazao da neće povlačiti zakon i da će nacrt zakona predati Vladi zajedno . sa primjedbama sindikata. Čelnici republičkih sindikata su naveli da će prvo tražiti referendum, a ukoliko im taj predlog ne prođe, krenuće u generalni štrajk.

– Koliko je realno očekivati generalni štrajk ne znam. Radnici u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina imaju rezervisan stav prema sindikatima po pitanju povjerenja, a radnici su ti koji treba da iznesu generalni štrajk. Nadam se da će prvenstveno da prepoznaju svoj lični interes, kroz bilo koju aktivnost koju organizuje sindikat i da će odzivom pomoći sami sebi rekao je Rakočević.

Ako generalni štrajk ne organizuju centrale, najavio je da će Sindikat uprave i pravosuđa to sigurno uraditi.

– Pratimo aktivnosti Saveza sindikata i Unije slobodnih sindikata, a ako procijenimo da ne rade kako treba ili odustanu od bitnih zahtjeva, preuzećemo aktivnosti i pozvati naše članove i sve radnike Crne Gore na generalni štrajk. Tako smo već odlučili poručio je Rakočević.

Čelnici sindikalnih centrala su najavili generalni štrajk. Rakočević je kazao da se sa pripremama za generalni štrajk zakasnilo, te da je teaktivnosti trebalo preduzeti mnogo ranije.

– Još u maju je sa pripremama trebalo započeti, kako bi sada znali na čemu smo. Sada, međutim, ne znamo na čemu smo – rekao je Rakočević i dodao da generalni štrajk nije lako organizovati.

– Vidjećemo kada dođe vrijeme, kako će se to organizovati. Ako ne budemo zadovoljni kako to organizuju centrale, mi ćemo samostalno organizovati štrajk i proteste. Za sada smo dio tima i zajedničkih akgivnosti i bićemo dokle god smatramo da to ide kako treba -poručioje on.

Sindikat uprave je u avgustu organizovao protest, koji je, prema riječima Rakočevića, doveo do produžetka javne rasprave. Osim toga, nacrt zakona je poslat Evropskoj komisiji na davanje mišljenja.

Nacrt Zakona treba prvo da se usvoji na Socijalnom savjetu, a potom ide na Vladu. Purišić je kazao da će on sigurno Vladi poslati nacrt, a šta će Vlada uraditi nakon toga odlučiće većina članova.

Nacrtom Zakona se značajno pooštravaju uslovi za odlazak u penziju i starosna granica sa 65 pomjera na 67 godina.

Izvor: Dan

659

Ostavite komentar