Rakočević: Vlada hoće da ugasi sindikate

IZVOR: DAN

Vlada pokušava da obesmisli rad sindikata i da ih ugasi, ocijenio je u intervjuu za „Dan“ predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević. On je to konstatovao zbog pojedinih zakonskih rešenja za koja vlada Milojka Spajića nije konsultovala sindikalne organizacije.

• U najavi je osnivanje treće sindikalne centrale. Koji su razlozi za to?

– Razlozi su evidentni radnicima Crne Gore, čak i građanima. Poslednjih godina desili su se razni reformski procesi, a i sistemske promjene na nivou države, dok je u sindikalnom pokretu stanje ostalo kao što je bilo decenijama. Kao najveći granski sidnikat i doskoro dio jedne centrale, pokušali smo da izvršimo reforme. Međutim, nijesmo naišli na pozitivan odgovor jer je to i dalje sistem jednoumlja. Radi se po principu podizanja ruku. Čak su nas isključili iz Saveza sindikata Crne Gore (SSCG). Mnogi sindikati su se izuzeli i postali neutralni i pokrenuta je inicijativa da se krene u ozdravljenje sindikata i zaštitu prava radnika Crne Gore. Opšte je vidljivo da sadašnja postavka glavnih zaštitnika radničkih prava nije na potrebnom nivou. Naš granski sindikat je najbrojniji, imamo oko 10.000 članova, a pristižu nam novi. Priliv je evidentan. Ima dosta granskih sindikata koji su nezadovoljni. Očekujemo da ćemo imati znatan broj članova da bismo u nekom periodu u budućnosti došli do pozicije reprezentativnosti i da se eliminišu dvije postojeće centrale.

• U toku su izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru. Kako komentarišete moguća nova zakonska rešenja?

– Trenutni nacrt ovog zakona koji smo dobili je neozbiljan, najblaže rečeno. Pisci tog nacrta nijesu bili sistematični i temeljni. Neozbiljno je da imamo mnogo stavki koje se preklapaju sa drugim zakonima. To je apsurd. Taj zakon vodi ka centralizaciji. Centralizacija nije demokratska tekovina, već put ka autokratiji. Ono što namjere da urade izgleda i urade iako to nije zakonito i transparetno. Trenutno se za sve djelatnosti primanja regulušu granskim kolektivnim ugovorima. Oni pokušavaju sada da rad sindikata obesmisle i umanje našu moć i da idu ka gašenju sindikata. Pokušavaju da koeficijente iz granskih kolektivnih ugovora stave u uredbe. Vlada će na taj način sama odlučivati o visini zarada u javnom sektoru i odlučivaće da li će da smanji ili uveća zarade. Prema njihovim najavama, ne očekujemo uvećanje zarada. O programu „Evropa sad 2“ niko ništa ne zna. Voljeli bismo da imamo uvid u „Evropu sad 2“. Nije u pitanju samo naš sindikat, već su svi sindikati javnog sektora iznijeli svoje neslaganje sa Nacrtom zakona o zaradama u javnom sektoru.

Plate porasle nakon 12 godina

• Činjenica je da je država najveći poslodavac i da su zapošljavanja i dalje prisutna u javnom sektoru. Plate su rasle u poslednjem periodu. Koliko je to opterećenje za državu i građane?

– Plate u javnoj upravi poslednji put su uvećane 2012. godine. Tek poslije 12 godina ponovo su uvećane. Ogromna je stopa inflacije. Svaka vlada mora da usklađuje zarade sa stopom inflacije. Procenat uvećanja zarada bio je uslovan prošle godine. Nije na sindikatima da vode ekonomsku politiku, niti da zapošljavaju. Svaki dan se zapošljava i samim tim se uvećavaju i troškovi za zarade. Insistiramo na reorganizaciji državne uprave i optimizaciji i da se eliminišu sva ona nepotrebna mjesta i da se eliminišu neradnici,ili da se izvedu pred licem pravde u smislu odgovornisti rukovodnog kadra, jer kod nas ne funkcioniše princip odgovornosti. Ova vlada ne želi da čuje da njihovi funkcioneri rade netransparentno i nezakonito.

323