SASTANAK MINISTRA JOKOVIĆA SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Juče je na inicijativu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodina Vladimira Jokovića održan sastanak sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, na temu predloga novog Zakona o šumama.

Kako je pomenuti Zakon i ova tema posljednjih dana bio u žiži interesovanja javnosti zbog brojnih kritika, a istovremeno bio i razlog zabrinutosti zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima, ministar Joković je smatrao da se moraju otkloniti sve nedoumice u vezi sa istim. Njegovo mišljenje je da predlog Zakona o šumama ima više nedostataka, ali da je čitav postupak u njegovom donošenju predugo trajao, te da se mora u što kraćem vremenskom roku učiniti sve kako bi se usaglasila mišljenja. Predložio je da stručni tim Uprave za gazdovanje šumama i lovištima već naredne nedelje da svoje sugestije na sporne članove Zakona.

Predstavnici Sindikata su predočili ministru Jokoviću svoje sugestije u vezi sa predlogom Zakona o šumama, kao i sa koncepcijom novog preduzeća čije se osnivanje predviđa ovim Zakonom. Njihova zabrinutost za status zaposlenih u Upravi proističe iz činjenice da nisu dovoljno upoznati sa konceptom novog preduzeća, a i da su mnogi u praksi prošli kroz brojne eksperimente i transformacije Uprave u preduzeća, od kojih se svaka u kratkom roku neslavno završila. Ministar Joković je rekao da ta zabrinutost ne treba da postoji i da niko od zaposlenih u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima neće morati (osim ako to ne želi dobrovoljno) da pređe u novoformirano preduzeće. Takođe, on je istakao da će Uprava za gazdovanje šumama i lovištima nastaviti da radi sve svoje poslove i da će zadržati sve svoje dosadašnje nadležnosti, a da će novo preduzeće da se bavi isključivo eksploatacijom i iskorišćavanjem.

U skladu sa tim, Sindikat u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima će u toku naredne sedmice pripremiti Sporazum između ministra Jokovića i Sindikata Uprave, koji će garantovati sve gore navedene stavke od strane ministra Jokovića, a koje se odnose na nadležnosti Uprave i status zaposlenih.

Predstavnici Sindikata zaposlenih u Upravi zahvalili su se ministru Jokoviću na izdvojenom vremenu i što je imao sluha i razumjevanja za zabrinutost zaposlenih Uprave i pružio im priliku da još jednom struka kaže svoje stavove. Od posebnog značaja je bilo i obećanje da će Uprava zadržati svoje nadležnosti i da niko od zaposlenih neće morati da pređe u novoformirano preduzeće. Očekujemo da će se u narednim danima usaglasiti stavovi za dobrobit i crnogorskih šuma i zaposlenih Uprave, a da će ova obećanja biti realizovana.

Sindikalna organizacija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima

93