RAKOČEVIĆ: Vlada ignoriše postojanje sindikata zaposlenih u državnoj upravi

Da Vlada Crne Gore uporno ignoriše glas zaposlenih u državnoj upravi i njihovih sindikalnih organizacija, potvrđuje i činjenica da je na sjednici održanoj 1.06.2021. godine usvojila Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, u kome navode da sindikalne organizacije u ovom resoru ne postoje, uprkos činjenici da u ovom resoru postoje čak dvije registrovane sindikalne organizacije, od kojih je jedna reprezetativna.

Sindikat uprave i pravosuđa koji je granski sindikat za oblast javne uprave, a u cilju zaštite prava zaposlenih je u obavezi da obavijesti javnost i Vladu Crne Gore da navodi u ovom Predlogu, koje je pripremilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, a potpisala Ministarka Vesna Bratić, nisu utemeljeni na činjenicama. Ovo dovodi u zabludu javnost da se u državnoj upravi zaposleni sindikalno ne organizuju, što nije istina. Pod okriljem Sindikata uprave i pravosuđa je više sindikalnih organizacija ministarstava, pa između ostalih i Sindikalna organizacija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. 

Navode u ovom dokumentu da „siNdikat ne postoji“ shvatamo kao uvredu svih naših članova i sidnikata uopšte. Takođe, navodi da je svaki zaposleni ostao u radnom odnosu i da su svi raspoređeni na isti ili veći rang, nijesu utemeljeni na stvarnim činjenicama. Postoji jedan broj neraspoređenih službenika koju su uložili žalbe zbog raspoređivanja na niži rang, sa čime je i upoznata Vladina Komisija za žalbe. Treba istaći da ukoliko su isti neraspoređeni 6 mjeseci, zakonski im potpuno regularno prestaje radni odnos.

Da li je moguće da se Vlada na ovako grub način pogrešno informiše od strane menadžmenta Ministarstva, ostaje nejasno. Najveći nonsens je činjenica da su predstavnici Sindikalne organizacije MPNKS i Sindikata uprave i pravosuđa sa ministarkom Bratić i njenim najbližim saradnicima u periodu prije donošenja Sistematizacije imali sastanke i razgovore. Glavna tema razgovora je bila upravo učešće predstavnika Sindikata u izradi predloga Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta. 

Takođe, dokumentovani svi svi dopisi da su se predstavnici Sindikalne organizacije više puta obraćali zahtijevajući svoja prava u čemu su imali podršku našeg Granskog sindikata.

Sindikat nije konsultovan prilikom donošenja akta o sistematizaciji radnih mjesta iako je takav dogovor postojao sa Državnim sekretarom Anđelićem, a takođe je to zakonska obaveza svih poslodavaca. Zbog toga je i podnijeta Inicijativa za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom od strane zaposlenih u ovom organu.

Ignorantski stav jednog poslodavca i neprihvatanje činjenice da sindikati postoje i traže svoja prava ne čudi toliko, koliko čudi stav ministarke Bratić da podnošenjem Inicijative „prava zaposlenih i te kako postaju ugrožena“, što se može shvatiti kao direktna i otvorena prijetnja zaposlenima u ovom ministarstvu. Na ovakve navode Sindikat će uvijek reagovati i sprovoditi svoju misiju, a to je zaštita prava svojih članova i poštovanje zakona koliko god se to nekome ne sviđa.

Ustavne inicijative podnijete su takođe od strane sindikata Uprave i pravosuđa CG, odnosno Sindikalne organizacije Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava na zakonitost određenih odredbi, odnosno na nepoštovanje zakonske procedure za davanje mišljenja sindikata na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministrstva pravde, ljudskih i manjiskih prava.

Sve ovo dovodi nas u poziciju da posumnjamo u iskrenost obećanja nove Vlade da neće biti revanšizma prema zaposlenima u državnoj upravi, jer ovakvim postupcima pokazuje se upravo suprotno.

Ono što bode oči, čast zaslužnim izuzecima, je da su kako u prošlim Vladama tako i uvoj sadašnjoj, oni koji su najvještiji u podilaženju opet došli do izražaja, gdje isti ti utiču na starješine da se kvalitetni i pošteni kadrovi eliminišu ili marginalizuju.

Ukoliko se ubrzo ne promjeni politika Vlade prema Sindikatu i Sindikatima koji pripadaju javnoj upravi, ubrzo će imati kvalitetan odgovor, a naša obećanja su principjelna.

Sindikat uprave i pravosuđa CG

Predsjednik

Rakočević Nenad

1.329