Sindikat uprave i pravosuđa daje punu podršku Sindikatu prosvjete

Sindikat uprave i pravosuđa upućuje javnu podršku Sindikatu prosvjete u njihovim zahtjevima za socijalnim dijalogom.

“Dosadašnja praksa Vlade Crne Gore i pojedinih resornih ministarstava svodi se na izbjegavanje komunikacije i ignorisanje glasa zaposlenih. Sindikat prosvjete ne pripada kategoriji kvazi sindikata već je prošlosti kao i danas prepoznat  kao jedan od najaktivnijih granskih sindikata sa kojim  imamo uspješnu dugogodišnju saradnju. Vođeni solidarnošću, kao temeljnom vrijednošću sindikalizma upućujemo iskrenu i jasnu podršku našim kolegama prosvjetnim radnicima u borbi za svoja prava”.

Podržavajući napore Sindikata prosvjete da budu uključeni i konsultovani u procesima koji se direktno odnose na njih, Sindikat uprave i pravosuđa upućuje apel Vladi da nađe vremena za sindilkalni glas.

“Dosadašnje ignorisanje zaposlenih dovodi do urušavanja cjelokupnog sistema i nanosi štetu ne samo sindikatima, već i samoj Vladi. Obećanja nove Vlade da će imati veći senzibilitet za pitanja zaposlenih i proklamovanje „sloboda“, kao i da će cijeniti sindikate kojisu nezavisni i nisu pod uticajem poslodavaca, ostala su pusta i nijema. Stoga, nas sve ovo dovodi u poziciju da shvatimo važnost udruživanja i sindikalne podrške, koju Sindikat uprave i pravosuđa ovom prilikom upućuje Sindikatu prosvjete. Glas zaposlenih je glas naroda, za koji Vlada očigledno nema vremena. Nesvjesnost Vlade da je dijalog jedino rješenje dovešće do nezadovoljstva radnika i mogućih protesta, ne samo u prosvjeti, već i u drugim granama”.

Nenad Rakočević

998