RUKOVODSTVO SINDIKATA RAZGOVARALO SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE BIJELO POLJE, ALEKSANDROM ŽURIĆEM

U ponedjeljak, 30. oktobra rukovodstvo Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore na čelu sa predsjednikom Nenadom Rakočevićem, sekretarom Predragom Spasojevićem, predsjednikom  Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratkom Pejovićem i predsjednikom Sindikalne organizacije organa lokalne samouprave Bijelo Polje Brankom Lazarevićem održalo je sastanak sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Aleksandrom Žurićem.

Sastanku su pored navedenih prisustvovali još i predstavnici vatrogasaca-spasilaca u Službi zaštite i spašavanja Bijelo Polje, Mirko Zeković i Vladimir Moračanin.

Predstavnici sindikata su upoznali predsjednika Žurića sa razlozima formiranja kao i aktivnostima koje sprovodi strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca. Konkretno, a vezano za vatrogasce-spasioce Opštine Bijelo Polje Pejović je istakao neredovnu isplatu ličnih dohodaka, nedovoljan odnosno mali broj zaposlenih, starost voznog parka, nedefinisan opis poslova vatrogasaca-spasilaca kao i problem oko nedovoljne uplate staža sa uvećanim trajanjem – beneficiranog radnog staža.

Predsjednik Opštine Aleksandar Žurić je izrazio svoju ličnu impresiju o Sindikatu uprave i pravosuđa kao respektabilnom i konstruktivnom partneru.

Istakao je da vatrogasci-spasioci vrše vrlo složene i specifične poslove, pohvalio njihov rad i potencirao da je Služba zaštite i spašavanja jedan od najboljih dijelova sistema lokalne samouprave Bijelo Polje.

Kada je u pitanju kašnjenje u isplati ličnih dohodaka istakao je da vatrogasci-spasioci dijele sudbinu svih zaposlenih u lokalnoj samoupravi te da se radi o naslijeđenim finansijskim dubiozama, odnosno problemima.

Kada se radi o broju zaposlenih, predsjednik Žurić je upoznao prisutne da je Opština Bijelo Polje potpisala sanacioni plan koji podrazumjeva nemogućnost zapošljavanja te da je to isključivo razlog nedovoljnog broja zaposlenih u Službi zaštite i spašavanja u prethodnom periodu, ali i da su se stekli uslovi da se u narednom periodu služba kadrovski ojača.

Što se tiče stanja voznog parka koji Služba zaštite i spašavanja posjeduje Žurić je još istakao da su stvoreni uslovi za stavljanje u funkciju novih vatrogasnih vozila i dodao da se u narednom periodu planira obezbjeđenje uslovnijih prostorija te izmještanje službe na drugu lokaciju.

Poslije konstatacije predsjednika Žurića da opština Bijelo Polje planira razionalizaciju radnih mjesta, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević je izrazio neslaganje sa otpuštanjem zaposlenih kao i da se moraju zajednički naći načini kako bi se položaj svih zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Bijelom Polju popravio.

Predstavnici sindikata su predložili da se u najkraćem periodu pristupi definisanju i potpisivanju sporazuma o dinamici isplata ličnih dohodaka koje opština duguje svojim zaposlenima, kao i svih ostalih pristiglih obaveza, a posebno je stavljen akcenat na problem koji se odnosi na beneficirani radni staž.

Sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore Predrag Spasojević upoznao je prisutne o problematici oko uplate beneficiranog radnog staža, zatim ishodu razgovora koje je imao sapredstavnicima fonda PIO, te da u narednom periodu predstoje i razgovori sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja po istom pitanju.

Pored navedenih tema predsjednik sindikata lokalne samouprave Bijelo Polje Branko Lazarević je izložio i pitanja vezana za opšte probleme sindikata odnosno zaposlenih u opštini, gdje je na kraju postignuta saglasnost da se ubrzo zakaže novi sastanak predsjednika i predstavnika sindikata, gdje će se podrobnije i preciznije ponaosob raspravljati o svakom problemu.

507

Ostavite komentar