ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA SA DIREKTOROM DIREKTORATA ZA VANREDNE SITUACIJE, MIRSADOM MULIĆEM

U srijedu, 1. novembra rukovodstvo Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore na čelu sa predsjednikom Nenadom Rakočevićem, sekretarom Predragom Spasojevićem i predsjednikom Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratkom Pejovićem održalo je sastanak sa direktorom direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Mirsadom Mulićem.

Predstavnici sindikata upoznali su Mulića sa razlozima formiranja Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca kao i ciljevima koje će odbor u narednom periodu pokušati da ostvari.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević rekao je da su problemi u ovoj oblasti posebno izraženi i da se o njima počelo intenzivno govoriti tek nakon požara koji su tokom požarne sezone zahvatili veliki dio države. Govoreći o načinima rješavanja nagomilanih problema vatrogasaca-spasilaca iznio je stav da je mogući model centralizacija sistema zaštite i spasavanja. Naglasio je da Sindikat odnosno Strukovni odbor i Direktorat za vanredne situacije trebaju zajednički da iniciraju izmjene postojećih i  donošenje novih zakonskih rješenja kako bi se stanje u ovoj oblasti značajno popravilo.

Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović govoreći o aktivnostima odbora ujedno je upoznao Mulića o problemima koje vatrogasci-spasioci imaju a koje je odbor u prethodnom periodu prepoznao obilazeći Službe zaštite i spasavanja. Pejović je istakao da u pojedinim službama radi nedopustivo mali broj vatrogasaca-spasilaca, da vatrogasci nemaju definisan opis poslova pa pored onih koji su propisani  Zakonom o zaštiti i spasavanju rade i mnoge druge poslove. Takođe je kazao da mnogi vatrogasci-spasioci nemaju ličnu zaštitnu opremu a da je kolektivna oprema stara i po nekoliko decenija, da su vatrogasci-spasioci osigurani po istom procentu osiguranja kao i drugi zaposleni u lokalnim samoupravama. Rekao je da koeficijenti složenosti poslova nijesu ujednačeni pa tako i lični dohodci koji su mali i nerijetko kasne i po nekoliko mjeseci. Pejović je izrazi nezadovoljstvo Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju koji samo u desetak članova tretira vatrogasce-spasioce. Posebno je apostofirao članove koji se odnose na provjeru psihofizičke sposobnosti i sticanje uslova na odlazak u penziju. Informisao je Mulića da se i takav zakon ne poštuje u pojedinim službama iako se morao primjeniti od 1. jula ove godine.

Sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Predrag Spasojević upoznao je Mulića sa situacijom da gotovo nijedna služba ne posjeduje akt o procjeni rizika na radnom mjestu iako je to obaveza po zakonu a imajući u vidu opasnosti koje vatrogasci-spasioci imaju u obavljanju svojih svakodnevih poslova. Rekao je da se beneficirani staž ne uplaćuje ili se ne uplaćuje onako kako je to definisano zakonom te da se u narednom periodu mora zajednički djelovati prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja kako bi se i taj problem riješio.

Direktor direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, govoreći o sistemu zaštite i spasavanja je rekao da je on podijeljen na dva nivoa i trenutno decentralizovan te da su opštine nosioci sistema zaštite i spasavanja na lokalnom nivou i Direktorat za vanredne situacije ne može da zalazi u njihove nadležnosti. Kazao je da je sa većinom problema koje vatrogasci-spasioci imaju upoznat ali da iste treba rješavati na nivou lokalnih samouprava odnosno kroz razgovore sa predsjednicima opština. Izrazio je slaganje sa Rakočevićem da je jedan od načina rješavanja problema u ovoj oblasti centralizacija. Mulić je upoznao prisutne da Direktorat priprema informaciju koja će ići prema Vladi Crne Gore o problemima sistema zaštite i spasavanja te da će se u narednom periodu pristupiti donošenju Zakona o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu. Izrazio je spremnost Direktorata sa kojim on rukovodi da u saradnji sa Sindikatom prisupi definisanju zakonskih rješenja sa kojim bi se društveni status, ugled i materijalni položaj vatrogasaca-sapsilaca u Crnoj Gori znatno poboljšao na obostrano zadovoljstvo.

606

Ostavite komentar