ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA SA PREDSJEDNIKOM OPŠTINE MOJKOVAC, DEJANOM MEDOJEVIĆEM

U četvrtak, 2. novembra rukovodstvo Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore na čelu sa predsjednikom Nenadom Rakočevićem, sekretarom Predragom Spasojevićem, predsjednikom  Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratkom Pejovićem i predsjednikom Sindikalne organizacije organa lokalne samouprave opštine Mojkovac Duškom Jokićem održalo je sastanak sa predsjednikom opštine Mojkovac Dejanom Medojevićem. Sastanku su pored navedenih prisustvovali i predstavnik vatrogasaca-spasilaca u Službi zaštite i spašavanja opštine Mojkovac, Radenko Pejović i komandir pomenute službe Dragan Marković.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević je upoznao predsjednika Medojevića sa razlozima formiranja i aktivnostima koje sprovodi strukovni odbor te napomenuo da vatrogasci-spasioci imaju mnogo problema a da su ti problemI najizraženiji u sjevernim opštinama naše države.

Govoreći o drugim aktivnostima Sindikata uprave i pravosuđa, predsjednik Rakočević je upoznao Medojevića sa planiranim osnivanjem asocijacije sindikata lokalnih samouprava koja će svoje djelovanje i rješavanje problema zaposlenih u lokalnim samopravama usmjeriti prema Zajednici opština Crne Gore. Takođe, rekao je da u narednom periodu treba pokrenuti aktivnosti u potpisivanju pojedinčnog kolektivnog ugovora.

Govoreći o problemima koje vatrogasci-spasioci imaju, konkretno u Mojkovcu, predsjednik strukovnog odbora Ratko Pejović je iznio stav da je u Službi zaštite i spašavanja Opštine Mojkovac zaposlen veoma mali broj vatrogasaca-spasilaca i istakao veoma niske lične dohotke koji su uslovljeni koeficijentom složenosti poslova i koji su uz opštinu Andrijevicu najmanji u Crnoj Gori. Pejović je kazao da vatrogasci-spasioci u Mojkovcu ne posjeduju ličnu zaštitnu opremu i da su osigurani po istom procentu kao i drugi zaposleni u lokalnoj samoupravi. Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spasavanju, Pejović je upoznao Medojevića da ga Služba zaštite i spašavanja Opštine Mojkovac ne primjenjuje. Posebno se to odnosi na dodatak na pripravnost kod kuće i dodatak na otežane uslove te da su vatrogasci-spasioci uskraćeni po tom osnovu.

Sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Predrag Spasojević iznio je problem koji se odnosi na opis poslova vatrogasaca-spasilaca koji je najizraženiji baš u Mojkovcu kao i problem oko neuplaćivanja staža sa uvećanim trajanjem.

Predsjednik opštine Mojkovac Dejan Medojević je pohvalio rad Službe zaštite i spasavanja ističući da je uvijek bila na visini zadatka rješavajući iako malobrojna veoma komplikovane situacije. Složio se sa ocjenom da bi služba trebalo da ima više pripadnika u svom sastavu ali da to finansijska situacija u kojoj se opština trenutno nalazi to ne dozvoljava. Govoreći o nedostatku lične zaštitne opreme, Medojević je kazao da se radi o veoma skupoj opremi koju većina opština ne može da priušti te predložio da se taj problem pokuša rješavati na nivou države. Kada se radi o koeficijentu složenosti poslova, uplati staža sa uvećanim trajanjem te procentu osiguranja, Medojević je obećao da će ti problem biti urgentno rješavani. Takođe, kada se radi o dodacima koji slijede iz Izmena i dopuna Zakona o zaštiti i spasavanju  rekao je da se sve ono što je zakon propisao mora poštovati.

Predsjednik Sindikalne organizacije organa lokalne samouprave Duško Jokić je istakao korektnu saradnju i razumjevanje od strane predsjednika opštine Mojkovac. Pohvalio je rad rukovodstva Sindikata uprave i pravosuđa te namjeru formiranja asosijacija sindikata lokalnih samouprava kao tijela koje će se bliže posvetiti rješavanju problemima zaposlenih u lokalnim samoupravama.

520

Ostavite komentar