STAV SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA Preduzeti mjere za uvećanje zarada sudija

Država treba da preduzme odlučne i konkretne mjere kako bi se što prije uvećale zarade sudija i sudske administracije, koje moraju biti ekvivalentne složenosti, odgovornosti i značaju vrste poslova koje obavljaju, ocijenjeno je iz Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Predsjednik Sindikata, Nenad Rakočević, i predsjednik Strukovnog odbora zaposlenih u sudstvu i tužilaštvu, Miloš Jovović, saopštili su da Sindikat snažno podržava sve inicijative koje su usmjerene ka povećanju zarada ili bilo kojeg drugog oblika poboljšanja ukupnog materijalnog statusa administracije i sudija.

„U svijetlu višegodišnjih reformskih koraka u sudstvu, što je zahtijevalo veliki rad i trud sudske administracije i sudija, ostale su u sjenci njihove zarade i materijalni položaj. Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je kroz aktivnosti svojeg Strukovnog odbora zaposlenih u sudovima i državnim tužilaštvima mišljenja da se sudije svih sudova i sudska administracija nalaze u veoma nezavidnom položaju“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, imajući u vidu društveni značaj sudske vlasti, zatajila je briga države za očuvanjem ugleda sudijskog pozova i pravične naknade za uloženi rad, „zbog čega ne samo u evropskim okvirima, nego i u regionu imamo skoro najmanje plaćene sudije i sudsku administraciju“.

„Što se tiče samih sudija cijenimo da su zarade sudija, posebno cijeneći stepen i značaj njihovog poziva, društvenu ulogu i nivo odgovornosti, veoma niske u odnosu na druge funkcionere, pa se u tom pogledu ne može govoriti o ravnopravnom tretiranju sudske u odnosu na izvršnu vlast“, navedeno je u saopštenju.

Rakočević i Jovović smatraju da zvuči nevjerovatno da su Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru sudije najvećeg broja sudova u Crnoj Gori razvrstane u grupu poslova C (sudije osnovnih sudova, sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore i sudije sudova za prekršaje)

„Sudije osnovnih sudova imaju koeficijent od samo 15,56 dok su sudije prvostepenih sudova za prekršaje u okviru grupe C razvrstane tek u podgrupu 11 sa koeficijentom 12,53. U svim klasifikovanim mjestima u grupi poslova A, B i C (oko 115 različitih mjesta) sudije osnovnih sudova nalaze se tek oko devedesetog mjesta, dok su sudije prvostepenih sudova za prekršaje klasifikovane čak preko stotog mjesta, skoro na samom kraju ljestvice mjesta grupe poslova C“, kaže se u saopštenju.

Kako se ocjenjuje, ovakvo tretiranje nosilaca sudijske funkcije koji da bi bili nezavisni i produktivni u svome poslu, misleći na materijalno finansijske i druge potrebne uslove, iste moraju imati među najboljima u državi.

„Pomenuti uslovi se odnose kako na zarade i riješenog stambenog pitanja tako i na pitanje njihove bezbjednosti. Ovo sve navedeno najbolje govori kako su u sistemu zarada nosioci sudijske funkcije diskriminisani, te da su isti neadekvatno plaćeni za uloženi veoma zahtjevni rad“, dodaje se u saopštenju.

Prema riječima Rakočevića i Jovovića, na problem neadekvatno utvrđene zarade nadovezuju se i problemi odsustva drugih naknada što djeluje destimulativno, neadekvatni prostorni kapaciteti u velikom broju sudova, nerješavanje stambene problematike sudske administracije i sudija, kao i neodgovarajuće penzijsko tretiranje istih.

Nesporno je, dodaje se, da ovako nezavidno tretiranje sudske vlasti od države ima refleksiju na urušavanje autoriteta sudijskog poziva, dok je sudska administracija dovedena na nivo preživljavanja, bez jednog eura u novčaniku petog u mjesecu.

„Imajući sve ovo u vidu Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore snažno podržava, ukoliko je tačna informacija, najavljeni predlog predstavnika Vlade i Vrhovnog suda da se sudijama opredijeli određeni bonus do kraja godine, a ukoliko nije tačna informacija zahtijevamo od odgovornih nivoa da se prihvate posla i obezbijede kvalitetan stimulativni iznos za iste“, navedeno je u saopštenju.

U Sindikatu i Strukovnom odboru smatraju da je potrebno da država preduzme odlučne i konkretne mjere kojima bi se što prije djelovalo na uvećanje zarada sudija, kao i sudske administracije, jer njihova zarada mora biti ekvivalentna obimu, složenosti, odgovornosti i značaju vrste poslova koje obavljaju.

„Navedeni problem je najbolje riješiti sistemski, posebnim zakonom kojima bi se na cjelovit način uredio status i zarade sudija i sudske administracije. Naš sindikat apeluje na javnost da se kroz pojedinačne slučajeve, odnosno nekvalitetne pojedince sudijskog poziva ne smije na sve njih generalno gledati u lošem svijetlu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Sindikat uprave i pravosuđa će takođe u narednom periodu nastaviti da aktivno djeluje u navedenom pravcu poboljšanja svih potrebnih uslova prema svojim članovima.

„Gdje smo ističemo nedavno uspjeli da kroz kontinuirane i konstruktivne pregovore i razgovore sa poslodavcima uspjeli da poboljšamo i osiguramo ionako veoma loš materijalno finansijski položaj sudskoj administraciji“, zaključuje se u saopštenju.

508

Ostavite komentar