Sastanak predstavnika SUPCG sa savjetnikom premijera za lokalnu samoupravu i društvena pitanja

U prostorijama Vlade Crne Gore u utorak 16. januara održan je sastanak predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore,  Nenada Rakočevića predsjednika, Predraga Spasojevića sekretara i Ratka Pejovića predsjenika Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca sa savjetnikom premijera za lokalnu samoupravu i društvena pitanja Salkom Luboderom.

Tema razgovora je između ostalog bio i zahtjev odnosno priprema za razgovor sa premijerom, kao i aktuelna problematika vezana za aktuelne zakone, kao i zakone koji tek treba da budu na dnevnom redu.

Na sastanku je gospodin Luboder upoznat o aktivnostima Sindikata uprave i pravosuđa kao najvećeg i najbrojnijeg granskog sindikata u Crnoj Gori koji je obzirom na broj članova i sindikalnih organizacija koje mu pripadaju odmah poslije sindikalnih centrala na nacionalnom nivou. Kao takav Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je jedini reprezentativan i ovlašćen po zakonskim propisima koji regulišu tu oblast da pregovara i potpisuje granske i pojedinačne kolektivne ugovore kod poslodavca. Kako su članovi Sindikata zaposleni u različitim djelatnostima, to se pojavila potreba za formiranjem više strukovnih odbora, te da su formirani odbori već dali rezultate i opravdali svoju svrhu i ciljeve.

Savjetniku gospodinu Luboderu je skrenuta pažnja da mnogi predstavnici Vlade ili poslodavci veoma često pokušavaju namjerno zanemariti i eleminisati prisustvovanje i delegiranje predstavnika sindikata u procesima koji su aktuelni i onima koji su na dnevnom redu u budućnosti, te da ćemo se mi organizovati i preduzeti određene poteze ukoliko se nastavi sa takvim grubim kršenjem korektnih odnosa koje smo imali kao socijalni partneri.

Takođe, poseban akcenat stavljen je na status i sve aktuelne probleme vatrogasaca-spasilaca Crne Gore, zatim na planiranu izradu novog Zakona o zaštiti od požara i zakona o vatrogastvu, pravilnika o uniformi i zvanjima i dr. Savjetnik premijera je upoznat sa razlozima formiranja Srukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca, a to je desetogodišnji nerad i veoma mali rezultati drugog strukovnog odbora pri Uniji Slobodnih Sindikata, kao i sadašnje njihovo nekorektno sindikalno ponašanje koje često ide na štetu samih vatrogasaca-spasilaca.

561

Ostavite komentar