Formirani novi organi Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi Opštine Berane

Nakon više godina nepostojanja i nerada organa Sindikalne organizacije zaposlenih u lokalnoj samoupavi Opštine Berane, inicijativni odbor članova Sindikalne organizacije zakazao je izbornu skupštinu na kojoj su izabrani članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, kao i predsjednik Sindikalne organizacije Bojičić Milivoje.

Pomenutoj Izbornoj skupštini na poziv članova Sindikalne organizacije prisustvovali su predsjednik i sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i Predrag Spasojević.

Članovi Sindikalne organizacije su izrazili želju da i dalje ostanu dio Sindikata uprave i pravosuđa CG sa svim svojim pravima i obavezama, kao i da u budućnosti budu maksimalno posvećeni sindikalnom radu na svim nivoima za razliku od negativnog iskustva iz prošlih godina.

571

Ostavite komentar