VAŽNA OBAVJEŠTENJA za vatrogasce-spasioce Crne Gore

STRUKOVNI ODBOR DIO RADNE GRUPE ZA IZNALAŽENJE MODELA ZA PENZIONISANJE VATROGASACA-SPASILACA

Po odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, odnosno njegovim članom 46 e veliki broj vatrogasaca u Crnoj Gori ( najmanje njih 85 ) nije u mogućnosti da ispuni uslove za penzionisanje. Takođe, većina od njih u svojim službama ili lokalnim samoupravama kao direktnim poslodavcima ne može biti raspoređena na drugo radno mjesto koje odgovara njihovom nivou kvalifikacija. Takva situacija je dovela do toga da bi trenutnom i striktnom primjenom pomenutog zakona vatrogascima-spasiocima prestao radni odnos.

Strukovnom odboru vatrogasaca-spasilaca, u utorak 16. januara zvanično je upućen poziv od strane direktora Direktora za vanredne situacije MUP-a, Mirsada Mulića da delegira svoje predstavnike u radnu grupu za iznalaženje modela za penzionisanje vatrogasaca-spasilaca

KOEFICIJENT SLOŽENOSTI POSLOVA (5.1) ZA VATROGASCE-SPASIOCE ZVANIČNO U PRIMJENI OD 1. JULA

Na više upućenih zahtjeva u prethodnom periodu od strane Strukovnog sindikata vatrogasaca (USSCG) i Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca (SSCG) prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu finansija i premijeru Vlade Crne Gore Dušku Markoviću za povećanje koeficijenta složenosti poslova za vatrogasce-spasioce na 5.1. pokrenute su aktivnosti na izmjeni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Po nezvaničnim ali tačnim informacijama koje je dobio Sindiikat uprave i pravosuđa Crne Gore, Ministarstvo finansija pokrenulo je aktinosti izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Izmjene pomenutog zakona, usvajanje te konačno njegova primjena očekuje se od 1. jula 2018. godine.

STAŽ SA UVEĆANIM TRAJANJEM PO ZAKONU, NE PO PRAVILNICIMA

Kroz intenzivnu komunikaciju koju je u prethodnom periodu Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca imao sa predstavnicima Fonda PIO pokrenute su aktivnosti u definitivnom i konačnom rješavanju te problematike, veoma bitne za vatrogasce-spasioce u Crnoj Gori.

Tako se u razgovorima sa predstavnicima Fonda usaglašena procedura regulisanja tog pitanja. Zajednički se došlo do zaključka da je potrebno da sve Službe zaštite i spašavanja pokrenu proceduru procjene radnih mjesta koja podliježu uplati staža sa uvećanim trajanjem prema Fondu PIO a koji će zatim formirati komisiju za procjenu tih radnih mjesta sačinjenu od predstavnika Službi zaštite i spašavanja, Fonda PIO i ovlašćenog vještaka za te poslove.

Ono što je bitno i što je stav predstavnika Fonda PIO jeste da će formirana komisija imati u vidu zakonske propise koji su regulisali tu oblast u prethodnom periodu te da pravilnici koje su donosila pojedina ministarstva ne mogu imati veću važnost od zakona koji su propisivali staž sa uvećanim trajanjem.

Predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore

Ratko Pejović

633

Ostavite komentar