SASTANAK SA DRŽAVNIM SEKRETAROM MJU

Delegacija SUPCG u sastavu Nenad Rakočević predsjednik, Refadija Abdić sekretarka i Saša Šimun šef pravne službe, održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva javne uprave Dragišom Janjuševićem državnim sekretarom i Marijom Hajduković generalnom direktoricom direktorata za strateško planiranje.

Veoma važan i konstruktivan sastanak je prioritetno vođen na temu reforme javne uprave, odnosno izostavljanje predstavnika SUPCG iz sastava Savjeta za reformu javne uprave, gdje je naš sindikat jedini reprezetativan i daleko i nedostižno najbrojniji. Tražili smo da MJU kao predlagač sastava po hitnom postupku proslijedi inicijativu za izmjenu i dopunu sastava Savjeta Vladi CG, na prvoj narednoj sjednici, gdje su predstavnici ministarstva prihvatili da urgentno reaguju u tom pravcu. Pored neizostavne teme reforme javne uprave, državni sekretar je upoznat, čak i u dokumentovanom obliku o doprinosu i dijelu rada SUPCG vezanih za donošenje i implementaciju dosadašnjih strategija reformi.

Veoma važna tema razgovora je bila i oko načina donošenja budućeg Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, gdje smo istakli da dosašnja praksa gdje su sindikalne centrale delegirale svoje predstavnike u radnim grupama za izradu predloga nije legitimna, jer se grupa D tabele koeficijenata odnosi samo na zaposlene iz Javne uprave čiji je SUPCG jedini reprezetativni sindikat.

Javnosti radi, kao i zbog svog članstva ovim putem moramo da istaknemo da su dosadašnje Vlade, odnosno njihov relevantni dio ministarstvo finansija, bukvalno naredbodavci postojećim dvijema sindikalnim centralama, jer samo kroz jedan primjer precizno je jasno da čelnici centrala ne smiju da rade u korist radnika Crne Gore. Naime, Vlada Crne Gore je besplatno dala na korišćenje svoje, odnosno državne poslovne prostorije na korišćenje Uniji slobodnih sindikata, gdje su se isti udobno smjestili, dok sa druge strane Savez sindikata izdaje svoja dva poslovna prostora Vladi, odnosno dvijema vladinim agencijama, kao što Vlada finansira treći poslovni prostor gdje se nalazi sindikalno preduzeće Rekra, apsurdno, ali istinito.

632