RAD NA PROJEKTIMA JE BUDUĆNOST SINDIKALNOG RADA

Projektni tim Sindikata uprave i pravosuđa CG, potpomognut bazom u vidu NVO „AER“ , održao je sastanak čija je osnova bila rad na dosadašnjim aktivnim projektima, odnosno planiranje i vizija u smjeru novih aplikacija.

Mladi, ambiciozni i više nego kvalitetan sastav Projektnog tima SUPCG garantuje uspjeh u daljem radu na bazi projekata koji su usko vezani za sindikalni pokret. Pored domaćih i Vladinih izvora za apliciranje, vrata za naš sindikat i sindikalnu nevladinu organizaciju AER uz pomoć NVO „Razvojni centar za mlade“ otvorena su i od strane evropskih i svetskih adresa. Dugoročna saradnja naših organizacija uskoro će biti bogatija za još mnogo značajnih događaja.

407