SASTANAK SINDIKATA U OPŠTINI DANILOVGRAD

Sindikalna organizacija organa lokalne uprave opštine Danilovgrad održala je 25. januara 2018. godine sastanak Izvršnog odbora u proširenom sastavu, gdje su prisustvovali I predstavnici Službe zaštite i spašavanja, kao i predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, Nenad Rakočević i Ratko Pejović.

Sastanak je protekao u konstruktivnom dijalogu, razmjeni mišljenja u vezi sa mogućim i postojećim problemima, sa akcentom na pripadnike Službe zaštite i spašavanja, aktuelnim zakonima i propisima koji se njih tiču, kao i onih koji su u planu ili su u proceduri izrade.

Na obostrano zadovoljstvo, osim relativno niskih zarada, zaključak je da opština Danilovgrad uredno i korektno izvršava sve svoje obaveze prema zaposlenima, koje su naravno u skladu za zakonskim propisima.

Ovaj sastanak je jedan u nizu koji se sprovodi u skladu sa planom aktivnosti Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Tiče se direktnog kontakta sa članstvom Sindikata na teritoriji cijele države, neposrednim upoznavanjem sa aktuelnim problemima, mogućim načinom njihovog rješavanja, zajedničkim aktivnostima, kao i budućim aktivnostima Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. 

605

Ostavite komentar