SAVJET ZA REFORMU JAVNE UPRAVE ODRŽAO SJEDNICU

Još jedan u nizu uspjeha Sindikata uprave i pravosuđa CG. Glas zaposlenih u upravi i pravosuđu je napokon prepoznat kao važan za proces reforme javne uprave.

Savjet je po prvi put razmatrao ključne nalaze i preporuke iz Izvještaja EU o Crnoj Gori u oblasti reforme javne uprave, za 2022. godinu, kao i Operativne zaključke Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i Crne Gore.
Takođe, Savjetu je prezentirana Informacija o opsegu Funkionalne analize za oblast zdravstva čija izrada se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Savjet je, takođe, razmatrao: Metodologiju za izradu analize u oblasti upravljanja ljudskim resursima; Informaciju o potrebi unapređenja institucionalnih mehanizama za kvalitetnije sprovođenje politike javnih konsultacija, kao i Informaciju o preduzetim aktivnostima na izradi Analize funkcionisanja lokalnih samouprava. Članovi Savjeta su upoznati sa uspostavljanjem ILIAS platforme za digitalno učenje i komunikaciju. S tim u vezi, Crna Gora je prva država u regionu koja će sprovesti analizu u oblasti upravljanja ljudskim resursima i uspostaviti platformu (ILIAS) za digitalno učenje, preko koje će moći da se edukuju svi građani Crne Gore, od studenata do penzionera.

Druga sjednica Savjeta ujedno je bila prilika da se usvoji inicijativa Sindikata uprave i pravosuđa za članstvo u Savjetu.

Izvor: Vlada Crne Gore

912