ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM JAVNE UPRAVE

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, sa saradnicima, sastao se danas sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa, predsjednikom Nenadom Rakočevićem, i sekretarkom, Refadijom Abdić.

Ministar Dukaj, pokazao je interesovanje i podršku Sindikatu i njihovim zahtjevima. Tema razgovora je bila uključivanje predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa u Savjet za reformu javne uprave, kao i zahtjev Sindikata za povećanje zarada u visini usaglašavanja koeficijenata sa zdravstvom i prosvjetom. To je zahtjev koji se u kontinuitetu ponavlja već nekoliko godina.
Ministar Dukaj je pokazao razumijevanje i podršku u skladu sa mogućnostima i realnim društvenim kontekstom.

Izvor: Ministarstvo javne uprave Crne Gore

607