SINDIKALNA ORGANIZACIJA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PRISTUPILA SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA

Na izbornoj Skupštini Sindikalne organizacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava izabrano je novo rukovodstvo sindikata, Izvršni i Nadzorni odbor, odnosno za novu predsjednicu sindikalne organizacije izabrana je Semra Martinović.

Pored neophodnih odluka usvojenih na izbornoj Skupštini, o promjeni imena Sindikalne organizacije, odnosno usvajanju novih prilagođenih internih akata, članovi ovog sindikata donijeli su važnu odluku o pristupanju granskom Sindikatu uprave i pravosuđa CG.

Zaposleni u ovom veoma važnom državnom organu prepoznali su interese i prednosti ujedinjenja u jednu od najvećih zajednica granskih sindikata, gje ćemo zajedničkim snagama i potrebnim entuzijazmom stremiti ka zajedničkom rješavanju nagomilanih problema i realizaciji zacrtanih ciljeva.

##Sindikat_postoji_nikog_se_ne_boji##

609