Sindikalna organizacija ASK: Perović pokrenula disciplinske postupke protiv svih naših članova

Nakon što je, usvajanjem nove sistematizacije u čijoj su izradi učestvovali članovi Savjeta ASK, degradirala i ponizila veliki broj zaposlenih žena u ASK, direktorica Jelena Perović je pokrenula disciplinske postupke protiv svih članova Sindikalne organizacije, odnosno protiv preko 20 odsto zaposlenih, od kojih su većina žene, poručuju iz Sindikalne organizacije Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

“Direktor ASK je žena i to žena koja vrši diskriminaciju žena već neko vrijeme, a koja se u javnosti predstavlja kao liderka za osnaživanje žena i promociju rodne ravnopravnosti.

Ista ta žena je već degradirala najveći broj žena u Agenciji, ista ta žena je suspendovala najveći broj žena, ista ta žena je pokrenula disciplinske postupke protiv žena, prijavila Upravi policije žene. A ko su te žene koje maltretira direktorica Perović? Visokoobrazovane službenice, od kojih su pojedine magistri i specijalisti, profesionalci i znalci u antikorupcijskim oblastima, na čiji rad do sada niko nije imao primjedbi već samo pohvale i priznanja, posebno kada je u pitanje poštovanje radnog vremena i Etičkog kodeksa službenika. Službenice na kojima u velikoj mjeri počiva uspješan rad Agencije u prethodnom periodu, koje predstavljaju kadrove i kapacitete na koje je potrebno računati i u budućnosti, a čiji ugled i integritet se pokušava urušiti“, navode iz Sindikalne organizacije ASK-a. 

Sve navedeno, poručuju, govori o tome kako Perović poštuje potpisanu zajedničku deklaraciju u Skoplju 2023. godine, koja se između ostalog zalaže za promovisanje i unapređenje ženskog liderstva u dobroj upravi i jačanje učešća i glasa žena u javnim poslovima i privatnom sektoru.

„Nakon što je, usvajanjem nove sistematizacije u čijoj su izradi učestvovali članovi Savjeta ASK, degradirala i ponizila veliki broj zaposlenih žena u ASK, direktorica Jelena Perović je pokrenula disciplinske postupke protiv svih članova Sindikalne organizacije, odnosno protiv preko 20% zaposlenih, od kojih su većina žene. U pitanju su izmišljeni razlozi za pokretanje disciplinskih postupaka koji parališu rad cijele Agencije čiji jedini cilj je da službenike koji ukazuju na neregularnosti i potencijalne zloupotrebe fizički udalji iz prostorija Agencije i dovede ih u socijalno nezavidan položaj“, navode iz Sindikalne organizacije ASK-a. 

Neažurnost brojnih institucija kojima su se, kako kažu, obraćali i odugovlačenje 17 neosnovanih disciplinskih postupaka za 13 zaposlenih u Agenciji dovodi službenike u nezavidan položaj iz više razloga.

„Naime, veliki broj zaposlenih u Agenciji je suspendovan do okončanja disciplinskih postupaka, a koji se vode iz totalno nevjerovatnih i izmišljenih razloga. Direktorica uručuje zaposlenima nova rješenja sa istim sadržajem, čak i nakon što je Komisija za žalbe poništila rješenja o suspenzijama. Razlozi navedeni u rješenjima o suspenziji, a zbog kojih službenici navodno štete interesu institucije, a zbog izjave lica koje nije zaposleno u Agenciji su apsurdni. Zloupotreba ovlašćenja je očigledna. Kako su i institucije sistema potvrdile neosnovanost disciplinskih postupaka, postavlja se pitanje ko će nadoknaditi štetu službenicima?? I ne radi se samo o šteti u materijalnom smislu, ali pitamo vas ko će nadoknaditi izgubljeno vrijeme, sada već period od tri pa do čak osam mjeseci za pojedine službenike, koji su se za to vrijeme mogli profesionalno usavršavati. To vrijeme koje nam je nepravedno oduzela Jelena Perović neće niko moći da nam vrati“, navode iz Sindikalne organizacije ASK-a. 

Ove godine se, poručuju, prvi put od početka mandata aktuelne direktorice vrši zakonska obaveza ocjenjivanje službenika.

„Ocjenjivanje naravno nije sprovedeno prošle godine, dok ove godine iz više razloga nije sprovedeno u skladu sa zakonom, ali su službenici ipak degradirani. Direktorica je donijela rješenja o ocjenjivanju nakon 31.01, ne uzimajući u obzir prijedloge ocjena neposrednih rukovodilaca koji nikome nijesu dodijelili negativnu ocjenu, nego upravo naprotiv. Ipak direktorica prema vlastitim kriterijumima, zakonski neutemeljeno daje samo službenicama-članovima Sindikata ocjene “ne zadovoljava”. Kriterijum za ocjenjivanje je sindikalno organizovanje. Nije joj se svidjelo što ukazujemo na propuste i nezakonitosti. Očigledno!“, navode u saopštenju. 

Diskriminacija žena, kako kažu iz Sindikalne organizacije ASK-a, od strane jedne žene se nastavlja i dalje. 

„Pa je tako direktorica Perović odlučila da za Međunarodni dan žena sredstva predviđena budžetom za isplatu ženama Agencije ove godine rasporedi malo drugačije. Ove godine je jedna žena još jednom diskriminisala žene koje su članice Sindikata, pa im nije predvidjela uplatu za 8.mart, dok je svim ostalim ženama i sebi naravno, predvidjela uplatu suprotno instrukcijama Ministarstva finansija. Može joj se, ostalo joj više, ipak je to njena privatna firma“, navode u saopštenju. 

Na svu sreću, kako kažu, Ministarstvo finansija nije dozvolilo ovakvu isplatu sredstava

„Na kraju se još jednom pitamo, ko je dozvolio Jeleni Perović da se ponaša kao vlasnica privatne firme. Kada ce institucije prestati da okreću glavu od nas, očigledno zlostavljanih i diskriminisanih službenika, koji samo žele da kao i uvijek profesionalno rade svoj posao? Direktorica ASK je u poslednjih pola godine sve svoje kapacitete usmjerila na borbu protiv članova sindikata. Njeno rukovođenje institucijom gubi svaki smisao, jer „rezultate“ koje je ostvarila ogledaju se samo u našim suspenzijama”“, zaključuju iz Sindikalne organizacije ASK-a. 

213