VLADA I DRŽAVNI ORGANI MORAJU HITNO DA REAGUJUJU INAČE SU SAUČESNICI

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je dana 6.03.2024.godine, predajom Zahtjeva Ministarstvu rada za preispitivanje reprezetativnosti Sindikata sudstva otvorio Pandorinu kutiju konačnog početka ulaska države i državnih organa u jedan mističan i višedecenijski zatvoreni krug sindikalnog pokreta.

Pokušavali smo u bezbroj pokušaja preko raznih zahtjeva i obraćanja, kroz slobodan pristup informacijama, kroz razgovore i dogovore, doći do zvaničnih dokumenata, ali godinama uvezana grupacija iz Saveza sindikata i Ministarstva rada opstruirala je dostavljanje dokaza da su izvršene nezakonite radnje u vidu falsifikovane dokumentacije, falsifikovanih potpisa, protiv zakonitih procedura i rješenja i u konačnom svjesne prevare malobrojnog članstva Sindikata sudstva kojima godinama na račun obmane da su reprezetativni i legitimni uzimaju članarinu, to jest ni malo beznačajan novac.

Iz navedenih razloga podnijete su krivične prijave protiv NN lica zaposlenih u Ministarstvu rada, kao i protiv bivšeg Ministra Admira Adrovića koji je istovjetno kao i sadašnja aktuelna ministarka štitio pojedince koji su radili ove nezakonite radnje. Odavno smo planirali i najavili podnošenje krivične prijave i protiv Ministarke Naide Nišić, ali evo smo čekali ovaj zvaničan postupak preispitivanja reprezetativnosti kako bi njenom društvu dodali i članove Odbora za dokazivanje reprezetativnosti.

Pomenuti Odbor, koji je u istom sastavu kao i prije četiri godine, a koji je donio kriminogeno Rješenje o reprezetativnosti je trenutno na velikom iskušenju da li će svjesno ponoviti istu grešku kao i ranije i da li će sada po dva osnova pred licem pravde odgovarati za svoje nezakonite odluke.

Kako bi postupak preispitivanja od strane Odbora učinili javnim i spriječili njihove nove malverzacije, tražili smo da u tom cijelom postupku učestvuje kao posmatrač predstavnik Sindikata uprave i pravosuđa. Ukoliko se ne izađe u susret ovom našem legitimnom zahtjevu, to će biti još jedan dokaz koliko je ovaj dio državnog sistema truo i koliko je urgentna potreba da u Ministartvo rada uđe Specijalno državno tužilaštvo koje će naravno sigurno biti aktivirano.

Usled velikog pritiska posle dužeg čekanja u jednom trenutku održan je sastanak predstavnika našeg sindikata sa ministarkom Naidom Nišić na kojem je bilo prisutno ukupno sedam osoba, gdje je ministarka pod uticajem naših dokaza i argumentacije čvrsto obećala da će nam dostaviti na uvid dokumentaciju Sindikata sudstva koja je u skladu sa Zakonom dostupna čak svakom građaninu Crne Gore. Međutim ministarka Nišić bliska prijateljica barona Minhauzena je flagantno pogazila svoju datu riječ i dogovor, te nastavila sada već kao saučesnik da prikriva i štiti nezakonite radnje i nezakonite postupke pojedinca i grupa.

Sindikat sudstva su formirali Vesna Medenica, Duško Zarubica, Veselin Veljović i naravno još članova tadašnje klike iz razloga sprečavanja pokrenutih inicijativa sa naše strane, a povodom pitanja izgradnje i raspodjele stanova u zgradi pravosuđa na Starom aerodromu, zatim do sada akumulironog duga države prema zaposlenima u sudstvu u iznosu od 1,2 miliona eura za rješavanje njihove stambene problematike, odnosno kako bi razbili Sindikat uprave i pravosuđa koji se i tada kao i sada bavio raskrinkavanjem svih nezakonitih radnji u sudstvu i državnoj upravi uopšte.

Javnost mora da bude upoznata, pogotovo zaposleni u sudstvu, kao i istražni organi države, kako su stanove u zgradi na starom aerodromu  dobili predsjednici sindikalnih organizacija iz pojedninih sudova, kako su stanove dobili gro najbližih saradnika Vesne Medenice, a najbitnije kako je stan dobio predsjednik Sindikata sudstva koji nije učestvovao kroz zvaničnu proceduru raspodjele stanova, odnosno ko je istom, na koji način i na osnovu kojih zasluga dao stan, a mislili su da će ostati sakriveno.

Sa svim ovim velikim aferama koje više ne mogu da se guraju pod tepih zvanično smo upoznali Premijera Milojka Spajića sa čije strane nije bilo nikakve reakcije, a sada ćemo pored istražnih organa upoznati i sve međunarodne predstavnike kod nas kao i na relevantnim evropskim adresama. Više nećemo dozvoliti da iko štiti i prepusti zaboravu te štetne elemente koje i dalje bitišu kako u državnom sistemu tako i na javnoj sceni.

Trenutno se mnogo zatalasalo i postoji veliki strah kod mnogih povodom naše pokrenute inicijative preispitivanja reprezetativnosti, pogotovo u sindikalnom pokretu, jer su svjesni da je ova afera okidač koji će se dalje proširiti prema Savezu sindikata i poslovanje Rekre njihove firme, zatim Stambenog fonda Saveza sindikata, te ko je sve od sindikalnih funkcionera radio mutne radnje i imao korist u vidu kupovine i prodaje stanova iz pomenutog Stambenog fonda na čijem čelu je dugo godina bio Danilo Popović.

Pozivamo Državno tužilaštvo da izvuče iz fioka one ogromne količine dokumentacije višedenijskih nezakonitih radnji u Savezu sindikata, odnosno dokaze koje svo vrijeme neko tamo skriva, te iste te koji to rade procesuiraju i dovedu pred lice pravde.

400