Sindikat ASK-a traži da se Skupština, SDT i Ombudsman uključe u rješavanje problema u toj instituciji

Izvor: Vijesti

Saopštili su da je to neophodno zato što je direktorica ASK-a Jelena Perović donijela odluku da pokrene disciplinske postupke protiv svih 13 članova te sindikalne organizacije

Sindikalna organizacija Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) apelovla je na Skupštinu, Specijalno državno tužilastvo, Ombudsmana i sve druge nadležne institucije da se što hitnije uključe u rješavanje problema u toj instituciji.

Saopštili su da je to neophodno zato što je direktorica ASK-a Jelena Perović donijela odluku da pokrene disciplinske postupke protiv svih 13 članova te sindikalne organizacije.

„A ukupno 18 disciplinskih postupaka, zbog saopštenja Sindikata uprave i pravosuđa, dakle zbog aktivnosti sasvim drugog organa, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije je konačno pokazala svoju pravu sliku legaliste i svoje namjere da ukloni iz Agencije sve one koji ukazuju na nepravilnosti u radu organa pod njenom upravom, a koje se pogubno odražavaju na rejting i ugled Agencije“, piše u saopštenju.

Sindikalna organizacija navodi da je Perović već pripremila odluke o suspenziji „kojima će odstraniti iz Agencije čitav jedan Odsjek, koji zajedno sa ostalim članovima Sindikata čini preko 20 odsto zaposlenih u Agenciji“.

„Ne prezajući od toga da će time paralisati rad Agencije, isključivo vođena motivom lične osvete i obračunom sa onim zaposlenima koji žele prijeko potrebno unapređenje rada Agencije u pogledu transparentnosti, konkretnih kvalitativnih, a ne kvantitativnih rezulata i nužne reforme u pogledu upravljanja u ovoj instituciji. Nije slučajano što je Odluka o pokretanju disciplinskih potupaka uslijedila samo dan nakon objavljivanja Izvještaja o napretku Evropske komisije, u kome osim puke konstatacije da su ostvareni kvantitativni rezultati u prevenciji korupcije, nema niti jednog pozitivnog komentara već se upravo od strane EK poziva da se unaprijedi nezavisnost, nepristrasnost, proaktivnost i odgovornost u radu kao i neselektivnost u postupanju i kvalitetu odluka koje donosi Agencija, a na šta je upravo ukazivao Sindikat Agencije od početka svoga rada i osnivanja“, piše u saopštenju.

290