KONSTITUISANE ASOCIJACIJA ZAPOSLENIH U VLADINIM INSTITUCIJAMA I ASOCIJACIJA ZAPOSLENIH U KOMUNALNOJ POLICIJI I INSPEKCIJI

U oviru Sindikata uprave i pravosuđa formirane su još dvije strukovne asocijacije

Kao jedan mnogobrojan sindikat odavno se pojavila potreba formiranja strukovnih odbora i asocijacija kao strukturni dio grane, gdje zaposleni iz različitih oblasti uprave i pravosuđa preko svojih ovlaštenih predstavnika se raspoređuju da rade, odlučuju i kreiraju politike koje će doprinjeti boljem radnom i materijalnom položaju onih koje predstavljaju. Iz tog razloga formirane su dvije nove asocijacije i to Asocijacija zaposlenih u vladinim institucijama i Asocijacija zaposlenih u komunalnoj policiji i inspekciji.

Za predsjednika Asocijacije zaposlenih u vladinim institucijama izabran je Edin Mušović predsjednik Sindikalne organizacije Ministarstva odbrane, a za predsjednika Asocijacija zaposlenih u komunalnoj policiji i inspekciji izabran je komunalni policajac predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih Opštine Nikšić Aleksandar Bjeletić.

U skladu sa Statutom SUPCG novo izabrabrani predsjednici Asocijacija postaju članovi Glavnog odbora SUPCG, gdje će u ime onih koje predstavljaju delegirati i kanalisati problematiku, zahtjeve i sugestije i uticati na vođenje sindikalne politike na najvećim nivoima organa upravljanja Sindikata uprave i pravosuđa CG.

Ovim novim promjenama u vidu novih članova organa grane, SUPCG postaje bogatiji i jači, kako kroz njihovu mladalačku energiju i harizmu, tako i kroz njihov intelektualni doprinos.

Bogatstvo sindikata je u novim mladim ljudima koji treba da nastave kontinuitet rada svojih iskusnijih kolega, kako bi i budućnost sindikalnog pokreta imala svijetlu perspektivu u vidu neukaljanih, stručnih i obučenih sindikalnih kadrova. Nažalost, praksa je u Croj Gori decenijama drugačija, foteljaši u vidu vjekovnih sindikalnih funkcionera čvrsto drže svoje funcije, a sve na uštrb većih i manjih ličnih interesa, odnosno nastavka propadanja sindikalizma i velikog odliva nezadovoljnog članstva.

##BROJNOST_JE_SNAGA##

337