SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV MINISTRA ADMIRA ADROVIĆA

Sindikat uprave i pravosuđa CG je podnio krivičnu prijavu protiv Ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića zbog nezakonito donijetog Riješenja, odnosno ćutanja administarcije. Rješenje koje je potpisao Ministar Adrović je po oznovu dva Zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama koje je sindikat podnio kao direktno zainteresovana strana, tražeći na uvid dokumentaciju o upisu i dokazivanju reprezetativnosti Sindikata sudstva, odbijena sa potpuno nezakonitim obrazloženjem. Na drugi zahtjev nismo od ministarstva uopšte dobili odgovor ili pravovremeno Rješenje, već je po Žalbi za ćutanje administracije sindikatu isto sa pet mjeseci zakašnjenja dostavila Agencija za zaštitu ličnih podataka kao drugostepeni organ u postupku.

Naime, na osnovu posredno dobijenih informacija i osnovanih sumnji da je registracija, odnosno upis u registar sindikalnih organizacija, kao i samo dokazivanje reprezetativnosti Sindikata sudstva izvršeno na osnovu opravdano se sumnja falsifikovanih potpisa i nezakonite priložene dokumentacije, Sindikat uprave i pravosuđa više puta je i zvaničnim i nezvaničnim putevima tražio da nam se dostavi na uvid dokumentacija na koju pravo na uvid ima svaki građanin Crne Gore, a ne mi kao direktno zainteresovana strana.

Kako je, postaje sve očiglednije u svim ovim osnovano sumnjamo nezakonitim radnjama učestvovalo više osoba NN lica zaposlenih u administraciji ministarstva, koji su recidivi vremena donošenja rješenja o upisu i reprezetativnosti pomenutog sindikata, samim tim sada su u pitanju ne samo radna mjesta, već i nečija krivična odgovornost. Da je naša sumnja u ovom smjeru opravdana, potvrđuju nam i dešavanja poslednjih dana, gdje su nam neka od najodgovornijih funkcija u ovom ministarstvu dali usmeno obećanje da će nam pravovremno dostaviti traženu  dokumentaciju, međutim sve je bilo kupovanje vremena kako nebi podnijeli krivičnu prijavu u mandatu sadašnjeg Ministra.

Moramo istaći, sa sigurnošću tvrdimo, Ministar Adrović nije znao niti jednom šta potpisuje, već su mu nezakoniti akti podmetnuti na potpis, što u konačnom ne umanjuje njegovu odgovornost, jer je on isti kao potpisnik i starješina organa odgovoran za svoj tim i zaposlene koji rade po osnovu raznih referata.

Iz opisa radnji krivičnh djela, sumnjamo da je ministar Admir Adrović počinio više krivčnih djela i to,  iz  člana 177,182, 256a, 386 stav 2, 387, 416 i 417 Krivičnog Zakona CG.

Iz opisa radnji krivičnih djela prizilazi sumnja da je više NN lica učinilo više krivičnih djela i to 177, 182, 256a, 387, 412, Krivičnog Zakona CG.

Sa svega gore navedenog  sumnjamo  da postoje elementi obilježja bića krivičnog djela, koje zaslužuju provjeru nadležnog tužilaštva.

Podsjećamo javnost Crne Gore da su Sindikat sudstva zajedno sa servilnim sindikalcima formirali Vesna Medenica i Duško Zarubica, kako bi ono što i danas rade pokušali da razjedine i razbiju trenutno nikada brojniji, snažniji i jedinstveniji Sindikat uprave i pravosuđa, jer smo i tada kao i danas svojim radom i postupanjima ugrožavali njihove lične interese.

623