SINDIKAT PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU SDT-u PROTIV DIREKTORICE ASK-a

Predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa i Sindikalne organizacije Agencije za sprečavanje korupcije, Nenad Rakočević i Bulat Bulatović kao zaposleni ASK-a i član Sindikata podnijeli su Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno falsifikovanja isprave ili zapisnika. Takođe predstavnici sindikata su predali Inicijativu za ocjenu ustavnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je na predlog Direktorice Jelene Perović usvojio Savjet Agencije, kojem inače mandat ističe za par dana. Sve ove radnje se dešavaju u ovom značajnom državnom organu, čija je namjena upravo preventiva i otklanjanje u smislu nepravilnosti i nezakonitosti.

Unazad već neko vrijeme crnogorsku javnost su veoma zainteresovala pojedina dešavanja u Agenciji za sprječavanje korupcije. Da situacija unutar ove važne državne kontrolne institucije nije besprijekorna može se vidjeti iz janosti poznatih dešavanja ili afera kao što je korišćenje čuvenog ekstra luksuznog službenog automobila i sumnja se namjera za kupovinu još jednog takvog, kao i javni tender raspisan za nabavku ekstra luksuznih, skupih mobilnih telefona namijenjenih pretpostavlja se za članove rukovodstva i sastav odlazećeg Savjeta ASK-a. Međutim, ove može se reći afere očigledno neće biti usamljene.

U nekom svom ličnom ratu Direktorica ASK-a je donijela odluke o pokretanju discipkinskog postupka protiv zaposlenog i člana sindikata Bulata Bulatovića, odnosno protiv predjednika Sindikata ovog organa Dušana Drakića. Namjera je sumnjamo trajna eliminacija iz ove veoma važne institucije navedenih osoba, ali načini na koje ove aktivnosti direktorica sprovodi, zajedno sa uvezanim licima, smatramo da su nezakoniti i najblaže rečeno nekorektni. Iz tog razloga je i predata krivična prijava, jer su se u sprovođenju namjera sumnjamo koristili nedozvoljenim načinima, a to će u konačnom potvrditi i slovo zakona. Ovo je između ostalog samo početak raznih procesa koje će sindikat pokrenuti protiv direktorice i više odgovornih uvezanih osoba.

Dana 29. maja ove godine Savjet ASK-a je usvojio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta prema kom su planirana bitna pomjeranja i degradacija velikog dijela službeničkog kadra ove ustanove, sa akcentom na ekspertski kadar. Koje su to pobude i razlozi natjerali direktoricu i većinski dio Savjeta da urušava struku u ovoj ustanovi, zaposleni i javnost će u budućnosti znati precizno, a do tada Sindikalna organizacija ASK-a i Sindikat uprave i pravosuđa CG, kojem strukturno pripada ova sindikalna organizacija su već preduzeli odgovarajuće pravne korake u vidu predate Inicijative za ocjenu ustavnosti na zakonitost sistematizacije.

Usko stručni sastav ekspertskog kadra ASK-a je sa pozicije samostalnog savjetnika I, novom sistematizacijom planiran da se degradira i do pet zvanja unazad (viši savjetnik III). Prema Zapisniku sa sjednice Savjeta ASK-a, razlozi degradiranja zvanja su komični i nelogični, služe samo da zamaskiraju oči čitaocoma i eventualno onima koji bi vršili monitoring i ocjenu zakonitosti ovog akta. Prema sumnjama nas predstavnika sindikata, ovdje se radi na eliminisanju usko stručnih službenika koji su radili veoma važne i odgovorne referate, u budućnosti bi trebalo da rade takođe na veoma važnim slučajevima za koje sumnja se neko ne želi da ugledaju svijetlo dana.

Zakulisna planirana igra menadžmenta ASK-a u krajnjem dovodi do osnovane sumnje da je u konačnom planirana eliminacija dobrog dijela službenika ili jednostavno krajnji cilj su njihovi otkazi, na način što bi degradacija njihovih zvanja usmjerila na njihovu nestručnost i nepotrebnost, dok se na razne načine favorizuju zaposleni po raznim vrstama nezakonitih ugovora koje direktorica zapošljava od početka svog mandata.

Predstavnici sindikata su preduzeli prve korake u pravnoj zaštiti zaposlenih ove ustanove, a biće procesuirani i svi oni koji su se ogriješili na bilo koji način o zakone Crne Gore. Simptomatično je da bi upravo ova ustanova trebala da radi na sankciji i prevenciji u skladu sa zakonima i interesima Crne Gore, a ne da svojim postupanjima bude izvor afera i nezakonitih radnji.

Iz tog i tih razloga, protiv Predsjednika sindikata je pokrenut disciplinski postupak iz bizarnih razloga i u toku je proces donošenja odluke o suspenziji sa posla kako bi se onemogućilo njegovo sindikalno djelovanje i nastavilo se sa ukazivanjem na nepravilnosti unutar ASK-a što se dešava u dužem periodu.

546