Sindikat poziva zaposlene da im prijave starješine koje krše radnička prava

Najava Vlade da će troškove za tužbe službenika ubuduće snositi resor i organ koji ih je napravio, dobar je potez u skladu sa preporukama Državne revizorske institucije, saopštio je za Javni servis, Senator DRI Branislav Radulović. Poručili su da centralizovani sistem planiranja izdataka za sudske sporove nije odgovarajući, jer se na najbolji način ne mogu identifikovati državni organi koji stvaraju te troškove. U Sindikatu uprave i pravosuđa smatraju da cilj nije zaštita zaposlenih.

Vlada je najavila da troškove za tužbe službenika više neće isplaćivati iz državnog trezora, već će ih po tom osnovu ubuduće snositi ministarstva i organi uprave.

U Državnoj revizorskoj instituciji pozdravljaju najavu Vlade, jer je skladu s preporukama te institucije od prije dvije godine.

„Centralizovani sistem planiranja izdataka za sudske sporove nije odgovarajući, jer se na najbolji način ne mogu identifikovati upravo državni organi koji produkuju te troškove. Na bazi našeg nalaza preko 40 odsto su produkovani izdaci, koji u datom trenutku apsolutno nijesu bili potrebi i opterećuju dodatno državni budžet“, kazao je za RTCG Branislav Radulović iz Državne revizorske institucije.

Zato bi takva odluka trebalo da obezbijedi zaštitu javnog interesa, jačanje budžetske discipline i racionalnu potrošnju. U Sindikatu uprave i pravosuđa, međutim, tvrde da se takvim prijedlogom ne pomaže radnicima, već naprotiv.

„Ovdje je namjera da se ljudi zastraše da ne bi tužili državu, kako bi se sačuvala sredstva u budžetu. Imam osjećaj da će straješine organa imati još veću potrebe da vrše pritisak na radnike da ne tuže državu upravo da ne bi došli u poziciju da ih neko proziva zbog nečega“, poručio je Predrag Spasojević sekretar Sindikata uprava i pravosuđa. Takođe, smatramo da će pritisak na zaposlene od strane starješina ići u pravcu da će njihovi tužbeni zahtjevi dovesti do blokade normalnog funkcionisanja tuženog organa i kašnjenja u isplati zarada te da će se na taj način odgovornost indirektno biti prebačena na zaposlene – rekao je Spasojević.

Sindikat uprave i pravosuđa poziva sve zaposlene u državnoj sektoru da im prijave starješine, koje krše radnička prava. Imena i prezimena iznijeće u javnost i čekati da vide da li će i jedan od njih odgovarati za štetu koju su nanijeli državi.

Izvor: RTCG

667

Ostavite komentar