SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA PODRŽAVA ZAPOŠLJAVANJE I EDUKACIJU MLADIH IZ RE POPULACIJE

„Šansa kao stimulans“

Mladi pripadnik RE populacije otpočeo svoj radni angažman u Sindikatu uprave i pravosuđa u okviru Projekta AER-a “Šansa kao stimulans”, koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
NVU Asocijaciji za edukaciju i razvoj AER odobren je projekat pod nazivom »Šansa kao stimulans« od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i u okviru ovog Projekta obezbijedili smo zapošljavanje i stručno usavršavanje za poslove kurirske službe za jedno lice pripadnika RE populacije.
Uz posredstvo Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada i Romskog savjeta pružili smo šansu jednom mladom pripadniku RE populacije da obavlja poslove dostave, prenosa, prijema i otpremanja pošiljki u Sindikatu i na taj način stekne znanje, vještine i stručnu praksu u narednom šestomjesečnom periodu.
Pružanjem šanse za plaćenu obuku NVO AER i Sindikat uprave i pravosuđa podržavaju inkluziju RE populacije i podsticanje zapošljavanja na administrativnim poslovima.
Projektom je predviđen i trening za sindikalne predstavnike iz državne uprave na temu zaštite RE populacije od različitih vidova diskriminacije i njenog prepoznavanja upravo među ljudima koji su prepoznati kao borci za ljudska prava.

411