Sindikat Uprave za šume: Novi zakon o šumama je prevara i unijeće haos u crnogorsko šumarstvo

IZVOR: VIJESTI

“U vezi sa tim svjedočimo i sabotažama koje se ovih dana dešavaju prema Upravi kojima se opstruišu prodaja sanitara, tenderi i reprogram Programa gazdovanja šumama“, navodi se između ostalog u saopštenju Sindikata

Predstavnici Sindikalnih organizacija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima održali su jutros sastanak sa predsjednikom Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Dejanom Đurovićem, na kojem su mu predočili primjedbe zaposlenih na predloženi novi Zakon o šumama. Na sastanku predstavnici Sindikalnih organizacija upoznali su Đurovića sa dosadašnjim propustima i nesaradnjom Radne grupe koja je radila na Izmjenama i dopunama Zakona o šumama, a potom i na novom Zakonu o šumama.

Predstavnici Sindikalnih organizacija, kako se navodi u njihovom saopštenju, objasnili su Đuroviću da je sindikat i stručni kadar Uprave bili isključeni iz kompletnog procesa. Dostavili su mu i peticiju od prošle godine zaposlenih Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, koju su potpisali svi zaposleni Uprave, njih 340, a na koju, kako tvrde niko nije reagovao od “relevantnih adresa”.

Istakli su da se nedvosmisleno stiče utisak da je novi Zakon o šumama zapravo prevara koja će samo unijeti haos u crnogorsko šumarstvo i da svaka pobuna ili protivljenje istom dovodi do sabotiranja njihovih redovnih aktivnosti kako bi se Uprava prikazala javnosti u što gorem svjetlu.

“U vezi sa tim svjedočimo i sabotažama koje se ovih dana dešavaju prema Upravi kojima se opstruišu prodaja sanitara, tenderi i reprogram Programa gazdovanja šumama. Osim toga, kao vrhunac ponižavanja i pritisaka na finansijski status zaposlenih Uprave prošle sedmice je donijeta i nova Odluka o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, u kojoj je jedino našoj Upravi taj dodatak smanjen na svega 10 odsto, a velikom broju radnika pa čak i onih na terenu isti i ukinut”, navodi se u saopštenju Sindikalnih organizacija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. Đuroviću je predočena i druga peticija koju su potpisali svi načelnici i rukovodioci Uprave, a na koju takođe niko nije reagovao.

“Predstavnici zaposlenih Uprave istakli su da osnovano sumnjaju da svi dosadašnji pokušaji zaposlenih Uprave da se spriječi ovaj veoma sumnjiv pokušaj nasilnog stvaranja preduzeća koje će crnogorsko šumarstvo odvesti u propast nisu došli do resornog ministra, gospodina Vladimira Jokovića, već su određena lica prikrivala vješto sve naše sugestije, primjedbe, predloge i samovoljno kreirala ono zakonsko rješenje, koje će moguće, samo njima donijeti dobit, a nipošto crnogorskim šumama. Iz tih razloga zaposleni Uprave još jedinu nadu vide u reakciji ministra, gospodina Vladimira Jokovića i poslanicima, da će oni biti ti koji će zajedno sa zaposlenima Uprave odbraniti crnogorske šume od ovakvih konfuznih projekata koji ih vode u propast. U protivnom zaposleni Uprave će ići na sve zakonske vidove borbe, kako bi zaštitili svoja prava.

Nakon detaljnog prezentovanja dosadašnjih problema i ukazivanja na sve loše segmente u novom Zakonu i zakonskom rješenju od strane predstavnika Sindikalnih organizacija Uprave, predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, gospodin Dejan Đurović je pokazao visok nivo razumjevanja za predočenu problematiku od strane Sindikalnih organizacija Uprave. On je rekao je da će se svakako ovo pitanje detaljno razmotriti na sledećoj sjednici skupštinskog Odbora, uz svu dostavljenu dokumentaciju i kroz detaljne analize doći do najboljeg rješenja. Zaposleni Uprave očekuju da će relevantne adrese ovoga puta imati više sluha za stav i mišljenje struke i da će ovoj problematici pristupiti odgovorno, transparentno i oprezno”, navodi se u saopštenju Sindikalnih organizacija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

118