Odluka o dodatku na osnovnu zaradu donijeta na nezakonit način

IZVOR: RTCG

Vlada Crne Gore je na svojoj 32. sjednici usvojila Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, a sva javnost i zainteresovane strane tek nakon usvajanja imale su uvid u njenu sadržinu, poručuju iz Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Iz Sindikata navode da svoju praksu “netransparentnog” i “nezakonitog” rada Vlada je nastavila i ovim jednostranim pisanjem i usvajanjem ovako važnog akta za zaposlene državne uprave.

“Bez obavezujućeg konsultovanja i pisanja predloga ove Odluke sa Sindikatom uprave i pravosuđa, stekao se uslov za podnošenja Ustavne inicative koju ćemo ovih dana i predati. Pozivamo Vladu Crne Gore da na prvoj narednoj sjednici povuče novu Odluku jer je donijeta na nezakonit način, odnosno u potpunoj je koliziji sa članom 26. Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa koji kaže, „Predstavnik Sindikata je član radnih tijela koja pripremaju nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih iz člana 2 ovog Ugovora”, navodi se u saopštenju Sindikata koje potpisuje predsjednik Nenad Rakočević.

Ukoliko se ne povuče usvojena Odluka, prema njegovim riječima, očekujemo da se ista ne primjenjuje od strane Vlade, jer bi to bilo, kaže, u suprotnosti sa njihovom praksom i stavom da ne rade na primjeni propisa koji su na odlučivanju pred Ustavnim sudom, gdje ćemo, kaže, u međuvremenu predati Inicijativu.

“Pored toga što je nezakonita ova Odluka je sadržajna u vidu velikog broja diskriminatornih rješenja gdje su u odnosu na prethodnu Odluku izbacili značajan broj pozicija zaposlenih u državnim organima, značajnom broju su umanili procenat dodatka, a sa druge strane uvrstili su neke koji to ne zavređuju. Lako se može zaključiti koliko su pisci ove Odluke vodili računa o vrijednosti poslova i ravnopravnosti prema zaposlenima, a itekako pristrasno integrisali neke nove pozicije. Samo na primjeru UIKS-a koji jedan u nizu može se primjetiti nepoznavanje suštine, odnosno težine poslova pojedinih radnih mjesta i na osnovu očigledne neznavenosti bez ikavih sistemskih analiza i izrada skrininga, a sa obavezujićim učešćem našeg Sindikata kao jedinog reprezetativnog, pritupili su samo i ovaj put, nezakonitom donošenju ili kao što im se često dešavalo pogrešnim tumačenjima krucijalno važnih akata”, kazao e Rakočević.

Jednom stečena prava, smatra on, se nikom ne oduzimaju, međutim to ne važi za ovu vladajuću garnituru koja polako ali sigurno kroz centralizaciju i nezakonite postupke, kako kaže, “veoma brzo grabi kao autokratiji, a to smo do sada mnogo puta isticali”.

“Veoma brzo ćemo zvanično Vladi predati naše predloge sadržine buduće Odluke, jer se nadamo da će trenutnu povući, te očekujemo da kao svaka demokratska vlast pozove svoje partnere u vidu Sinikata da zajedno usaglasimo izgled tih posebnih radnih mjesta, jer od nas mogu dobiti samo kvalitetne predloge i rješenja. Javno smo informisali građane i radnike Crne Gore da će biti postupnih i sistematičnih umanjenja zarada, a dodaci su dio zarade, a onda i na druge načine na štetu zapsolenih, a jedan je kroz novi Zakon o zaradama, pokušati nadomjestiti sva ona nedostajuća sredstva koja planiraju usmjeriti ka projektu Evropa 2”, naveo je Rakočević.

Ispred Sindikata pitao je predstavnike Vlade, “zašto radite po sistemu i principu vaših višedenijskih prethodnika, zašto ne radite transparentno i u skladu sa postavljnim propisima”.

“Tražimo takođe da nam daju na uvid program Evropa 2 jer hoćemo da znamo šta nas i na koji način očekuje u budućnosti. Pitamo ih ko će vraćati onolike kredite, osim radnika Crne Gore i na našu štetu. U budućnosti smo najavili pored ovog trenutnog problema i procesuiranje svih drugih nezakonitih postupanja odgovornih predstavnika vlasti, jedan kolektivni sudski spor je već aktivan, a u konačnom tražit ćemo i pojedinačnu odgovornost donosioca odluka za svu materijalnu štetu koja će nesumnjivo biti napravljena državi Crnoj Gori”, zaključio je Rakočević.

174