SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CG PRISTUPILA SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNOG STARANJA

SUPCG pokazuje da mu zaposleni javne uprave vjeruju. Priliv novih sindikata i dalje je dokaz da se iskreni rad i zalaganje prepoznaju. Deklarativne priče bez podrške u konkretnim rezultatima nisu više svakodnevnica u sindikalnom svijetu, makar što se tiče SIndikata uprave i pravosuđa.

Novo formirana Sindikalna organizacija zaposlenih u Ministarstvu rada i socijalnog staranja je veoma značajna organizacija samo iz razloga naziva organa iz kojeg dolazi. Rad kao postulat naziv je osnova djelovanja sindikata, a naše nove koleginice i kolege iz ovog važnog organa daće krucijalan doprinos našem sindikatu kako bi unaprijedili naše zalaganje i nadamo se njegove pozitivne posledice.

Za prvu predsjednicu sindikata izabrana je ispostavilo se veoma cijenjena i ugledna članica ovog kolektiva Jelena Banašević. Zajedno sa njom, koja je po automatizmu postala član Skupštine SUPCG, a nadamo i drugih organa i asocijacija, naš sindikat bit će jači i kompetentniji kako bi izašao u susret svim izazovima koji nam dolaze u budućnosti.

709