SARADNJA UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE I SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA NA NAJVEĆEM MOGUĆEM NIVOU

Predstavnici SIndikata uprave i pravosuđa CG učestvovali su u organizaciji Uprave za ljudske resurse prezentaciji digitalne platforme Ilias, kroz koju će i sami sindikat u okviru svojih kompetenti dati svoj doprinos ovoj vrsti edukacije.

ILIAS je besplatni softver za rad platforme za učenje, uz pomoć koje se kreiraju i stavljaju na raspolaganje internet materijali za nastavu i učenje zasnovani na internetu ( za e-učenje) , kao i komunikaciju i saradnju između predavača i učenika, zatim ispiti i evaluacije, odnosno didaktičke strukture za kompletne predmetne građe. Upotreba softvera se ogleda u samom nazivu ILIAS, što je skraćenica za Integrisani sistem za učenje, informisanje i radnu saradnju.

464