NA SKUPŠTINI SINDIKATA DONIJETA JEDNOGLASNA ODLUKA DA SE ODBIJE PONUDA MINISTRA DAMJANOVIĆA

Na Skupštini SUPCG od 16.12.2022.godine, koja je održana kao nastavak prethodne, a povodom situacije uvećanja zarada za zaposlene u javnoj upravi, odnosno povodom uvećanja koeficijenata tabele grupe D, jednoglasno je usvojena odluka da se odbije ponuda ministarstva finansija odnosno Ministra Aleksandra Damjanovića u iznosu od 20 % koja je zaključeno je veoma ponižavajuća, pogotovo iz razloga jer se drugim djelatnostima već nekoliko puta uvećala zarada, dok se javnoj upravi nije niti jednom od 2016 godine, kada je uvećana od petnaest do dvadeset eura.

Tabela sa predloženim uvećanim koeficijentima Skupština je takođe jednoglasno usvojila, a mišljenje je svih prisutnih članova Skupštine je da ona ne predstavlja uvećanje, već da je ona samo uslovno usklađivanje u odnosu na minimalnu zaradu i Program Evropa sad.

Na veoma kvalitetnoj i konstruktivnoj raspravi i kroz izlaganja prisutnih članova Skupštine SUPCG, mogla se primjetiti kolika je količina nezadovoljstva svih zaposlenih javne uprave, kako trenutnom tako i ponuđenom visinom zarade, a sve u odnosu na enorman skok cijena i veoma tešku ekonomsku situaciju zaposlenih u državnoj i lokalnim upravama. Konstatovano je da su plate u javnoj upravi daleko najmanje u našoj državi, a u regionu što se tiče iste djelatnosti zaostajemo za njima od 150 do 200 eura. Poražavajuća činjenica je da se u susjednim državama u skorijoj prošlosti čak vodio i rat.

Na sjednici Skupštine jednoglasno su donijete sledeće odluke:

  • Da se traži uvećanje zarada u skladu sa našim predloženim koeficijentima i da je to minimum ispod koga se neće ići.
  • Da se organizuju protesti ispred Vlade i Ministarstva finasija ukoliko nam se ne izađe u susret, a u konačnom slijedi i organizacija štrajka. U slučaju protesta organizovat će se kolektivan prevoz autobusima iz svih gradova Crne Gore.
  • Da ukoliko nam se ne izađe u susret zahtjevima, pozvat ćemo sve zaposlene u javnoj upravi da na političkim izbornim ciklusima zajedno sa članovima svojih porodica ispoštuju preporuke Sindikata uprave i pravosuđa CG.
  • Da u slučaju radikalizacije aktivnosti ulogu organizatora i donosioca potrebnih odluka preuzima ekspeditivniji organ, a to je Glavni odbor SUPCG.

Nakon održane sjednice, svi članovi Skupštine SUPCG su otišli u Ministarstvo finasija sa zahtjevom da ih na razgovor primi Ministar Damjanović, a nakon što je stigla informacija da je ministar na sjednici u Vladi, kroz Arhivu mu je zvanično predata lista sa usvojenim predlozima koeficijenata.

684