AER-u ODOBREN PROJEKAT „GLAS MLADIH JE GLAS BUDUĆNOSTI“

Nevladinoj organizaciji našeg sindikata < Asocijaciji za edukaciju i razvoj > odobren Projekat od Evropske omladinske fondacije Savjeta Evrope – „Glas mladih je glas budućnosti“

Evropska omladinska fondacija Savjeta Evrope podržala je Projekat “Glas mladih je glas budućnosti”, koji će realizovati Asocijacija za edukaciju i razvoj AER zajedno sa partnerima iz Srbije, Makedonije, BiH, Republike Srpske i Slovenije.

Projekat čiji se početak očekuje u prvoj polovini 2023. godine zamišljen je kao šestomjesečna aktivnost usmjerena na jačanje kapaciteta i znanja specifične grupe mladih – mladih sindikalnih aktivista/kinja u oblasti demokratskog učešća.

Cilj planiranih aktivnosti je da osnaže mlade ljude u sindikatima da se više uključe u procese donošenja odluka i da budu aktivniji u revitalizaciji pluralističke demokratije, koristeći upravo strukture kojima pripadaju – sindikate. Njihovo djelovanje se neće odnositi samo na radnička prava kao fokus sindikata, već i na sva druga socijalna prava od značaja za mlade, pokazujući da ova kategorija mladih može uticati na promjenu institucionalnog okvira i predstavljati važnog aktera kada je u pitanju lobiranje za potrebe i prioritete mladih, postajući istinski glas mladih.

Projekat će omogućiti umrežavanje 35 učesnika iz 7 uključenih zemalja (Crna Gora, Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Grčka i Bugarska) kroz obuke sa stručnim licima.

Asocijacija za edukaciju i razvoj je koordinator Projekta, a partneri su Razvojni centar za mlade, Sindikat uprave i pravosuđa iz Crne Gore, Sindikat komunalaca iz Srbije, Sindikat UPOZ iz Makedonije, Sindikat uprave iz Republike Srpske, Sindikat MLADI PLUS iz Slovenije, kao i Institut za razvoj mladih KULT iz Bosne i Hercegovine.

477