Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore pristupila Sindikalna organizacija Generalnog sekreterijata Vlade

Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore pristupila Sindikalna organizacija Generalnog sekreterijata Vlade.

O važnosti ovog sindikata najbolje govori samo njeno ime. Respektabilna Sindikalna organizacija na čelu sa Predsjednikom Rajkom Stojanovićem biće ona dodatna potrebna snaga našem granskom sindikatu kako bi zajedno nastavili ka ostvarivanju istovjetnih ciljeva i planova.

Sindikatu uprave i pravosuđa CG pristupa sve veći broj sindikalnih organizacija i članova, na šta smo posebno ponosni, jer kao velika i ozbiljna organizacija očigledno smo stekli određeni ugled da budemo prepoznatljivi po svome radu i zalaganju.

Snaga je u broju, samo zajedno možemo postići više.

1.062