Otvoreno pismo Sekuloviću: Uputite Skupštini izmjene zakona o penzijama vatrogasaca-spasilaca i zatvorskih policajaca

Sindikat uprave i pravosuđa CG (SUPCG), na čijem je čelu Nenad Rakočević, uputio je otvoreno pismo ministru unutrašnjih poslova Segreju Sekuloviću i Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

– Od 1. septembra očekujemo Vaš odgovor i dogovor za sastanak vezano za izmjene i dopune dva zakona koji se tiču odlaska u penziju pod povoljnim uslovima vatrogasaca-spasilaca i zatvorskih policajaca, na isti način kako ste izašli u susret pripadnicima Uprave policije – piše u pismu.

Sindikat je više puta urgirao kako bi dobio informaciju da li su predloge pomenutih izmjena zakona proslijedili Skupštini kako bi se našli na dnevnom redu jesenjeg zasjedanja. Tvrde da su nadležni svojim odnosom pokazali svu netransparentnost i nekorektnost da ste zaslužili sve negativne kritike sa naše strane, odnosno vatrogasaca-spasilaca i zatvorskih policajaca Crne Gore.

– Očekujemo da će se na dnevnom redu jesenjeg zasjedanja Skupštine naći pomenute izmjene. Ukoliko se desi situacija da ovi predlozi izmjena i dopuna ne budu na dnevnom redu, kao što smo i najavili, pozvaćemo svo naše članstvo da u budućnosti slučajno ne daju podršku onim političkim subjektima koji podržavaju Vas i Vaš rad kao resornog ministra dva ministarstva nadležnog za pomenute dvije kategorije zaposlenih – navode sindikalci SUP-a.

Takođe, ministra podsjećaju na slučaj koji je naslijedio od svog prethodnika, a kom je zvanično obaviješten da do sada nije preduzeto ništa.

– Vaš prethodnik ministar pravde Vladimir Leposavić je u potpuno nezakonitom postupku, odnosno u suprotnosti sa članom 135 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“ Sl.list“ br. 2/18 i 34/19), postavio Natašu Radonjić za v.d. generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, na poziciji koju je obavljala i u vrijeme prethodne vlade.

Ovakav način postavljenja nije bio moguć u skladu sa zakonom, već je Nataša Radonjić mogla biti postavljena jedino uz poštovanje odredbi člana 60 st. 3, 4 i 6 Zakona o državnim službenicima i namještenicima – navodi se u pismu.

Ističu da je navedenim rješenjem određeno da Nataša Radonjić vrši poslove koji za posledicu imaju da imenovana potpisuje sve izvještaje o započetim i završenim kaznama rada u javnom interesu za osuđena lica, izvještaje za kaznu zatvora u prostorijama za stanovanje, izvještaje o uslovnom otpustu za osuđena lica, izvještaje u krivičnom postupku, mjerama bezbjednosti, rješavanju o pravima i obavezama osuđenih lica, izvještaje iz registra kaznene i prekršajne evidencije itd.

– Po nezakonitom rješenju, Nataša Radonjić je za period važenja rješenja od 23.12.2020. godine do 2.4.2021. godine primala nezakonito mjesečnu novčanu naknadu koja pripada licu visokog rukovodnog kadra – generalnom direktoru.

U navedenom periodu nezakonito je učestvovala u izradi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, gdje je, između ostalog, izvršila prilagođavanje uslova za pojedina rada mjesta ne stvarnim potrebama istih, već nasuprot podobnim službenicima. Nataša Radonjić je u tom periodu takođe nezakonito kao predstavnik Ministarstva pravde učestvovala u radu Tužilačkog savjeta i za to takođe primala mjesečnu naknadu.

Usvajanjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, na koji je naš sindikat predao Ustavnu inicijativu zbog nezakonitosti koje sadrži, nezakonito je od 2.4.2021. godine postavljena na mjesto samostalnog savjetnika 1, a sa toga mjesta predložena i postavljena za v.d. generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u tom ministarstvu od 12.4.2021. godine, koju i dalje obavlja – – navodi se u otvorenom pismu.

Sindikat je na ove nezakonitosti ukazao Upravnoj inspekciji, koja je konstatovala u svome dopisu, na osnovu čega su obaviješteni premijer, potpredsjednik Vlade, generalni sekretar Vlade, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava, državni sekretar Boris Marić i ASK. Sindikat uprave i pravosuđa čeka reakciju nadležnih državnih organa, navodi se u otvorenom pismu ministru Sekuloviću.

871