SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA PRISTUPILA JEDNA OD NAJVEĆIH SINDIKALNIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI

Sindikalna organizacija organa uprave Glavnog grada koja broji preko 650 članova zvanično je pristupila jednom od dva najveća granska sindikata, Sindikatu uprave i pravosuđa CG

Integrisanjem dvije sindikalne organizacije iz pomenute lokalne uprave formirana je jedinstvena i najveća sindikalna organizacija u Crnoj Gori sa preko 650 članova na čelu sa predsjednikom Željkom Krgovićem. Sa jednim ovako brojnim sindikatom Sindikat uprave i pravosuđa dobio je poseban inpuls i snagu u borbi za poboljšanje prvenstveno materijalnog statusa zaposlenih iz oblasti koju predstavlja.

Zajedničkim snagama radiće se na zaštiti i poboljšanju radnih prava zaposlenih kako u Glavnom gradu, tako i u ostalim lokalnim, odnosno državnoj upravi. Brojnost je snaga, volje i raspoloženja definitivno postoji kako kod sindikalnih vođa granskog sindikata, tako i kod osiromašenog članstva.

Zaposleni u organima uprave Glavnog grada imaće u budućnosti veoma važan položaj i funkciju u infrastrukturi našeg granskog sindikata, a oni sami pokazali su kako se jedinstvom mogu prebroditi i poboljšati nekad nezamislivi dometi.

##Složno do uspjeha ##

796