STRUKOVNI ODBOR

Strukovni odbor Sindikata je organ određene struke u okviru ovog Sindikata.
O formiranju strukovnih odbora sindikata odlučuje Glavni odbor.
Strukovni odbor:
–    podstiče i koordinira rad sindikalnih organizacija – sindikalnog članstva u svojoj grani – struci;
–    vodi akcije koje su od interesa za zaposlene u grani – struci;
–    pomaže rad sindikalnog rukovodstva sindikalnih organizacija u razrješavanju problema i pitanja od interesa za članstvo u grani – struci;
–    vodi brigu o uslovima života i rada zaposlenih;
–    predlaže Glavnom odboru stavove i predloge za rješavanje aktuelnih pitanja iz svoje grane – struke;
–    sprovodi odluke i zaključke Glavnog odbora;
–    uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim sindikalnim i drugim asocijacijama koje imaju zajedničke interese;
–    učestvuje i doprinosi realizaciji programskih opredeljenja, promovisanju i popularizaciji Sindikata;
–    podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru i organizacijama Sindikata, koje su u njegovom sastavu.
Strukovni odbor ima Izvršni odbor i predsjednika, koje bira Skupština strukovnog odbora Sindikata.
Broj i strukturu članova Strukovnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad uređuje Glavni odbor posebnim pravilima.
Radom Strukovnog odbora Sindikata i njegovog Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Strukovnog odbora sindikata, koji je, po funkciji član Glavnog odbora.

844

Ostavite komentar