U FONDU PIO I DRŽAVNOM ARHIVU CRNE GORE FORMIRANE SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Sindikat Fonda penzijsko invalidskog osiguranja i Sindikalna organizacija Državnog arhiva – Cetinje pristupilia SIndikatu uprave i pravosuđa CG

U talasu nezadovoljstva funkcionisanjem postojećih sindikata u mnogim ustanovama i organima formiraju se nove sindikalne organizacije, sa intencijom da unaprijede radna i materijalna prava svojih kolega, a eliminišu inertne i sindikate koji su samo posvećeni ličnim interesima i ciljevima.

U jednoj veoma važnoj državnoj instituciji kakav je Fond PIO, određeni broj zaposlenih se organizovao i formirao Sindikat, a za prvog čovjeka sindikata izabran je iskusni i ugledni član kolektiva Milisav Jurišević. Velika harizma i sportski duh kolege Juriševića je već pokrenuo impozantnu zainteresovanost i učlanjivanje u ovaj sindikat, a svemu je doprinijela situacija zasićenosti i šablonskog djelovanja jedinog dosadašnjeg sindikata u Fondu.

U identičnoj situaciji kao i u Fondu PIO, u Prijestonici Cetinje veliki broj kolektiva Državnog arhiva se sastao i formirao sindikalnu organizaciju, koja se neće samo baviti trgovinom na rate. Za prvog i počasnog predsjednika izabran je iskusni i cijenjeni Srđan Pejović koji je u međuvremu izabran za Pomoćnika direktora Državnog arhiva, tako da su članovi ovog sindikata izabrali svog kolegu Vukotu Vukotića za svog novog Predsjednika.

U isčekivanju zajedničkih aktivnosti i rezultata sa ova dva veoma značajna sindikata, istima sve želje za budući uspješan rad.

467