U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA RADE SE NEKE ZAKULISNE RADNJE

U izradi je novi Zakon o gazdovanju šumama i lovištima Crne Gore. Vidljivi i nevidljivi pisci Zakona pokušavaju osnovano sumnjamo da na potpuno netransparentan i sumnjiv način provuču Zakon koji će uticati na radno pravni status zaposlenih u Upravi, a sa druge strane taj Zakon će kao i u prošlosti sumnjamo ićo na ruku raznim interesnim lobijima.

Ogromno šumsko bogatstvo Crne Gore namjerava se uzeti iz ruku ove državne uprave, te usmjeriti na Doo preduzeće koje se planira osnovati, a takođe jedan veliki dio zaposlenih prebaciti da rade sa rješenja na neodređeno u status ugovora o radu, odnosno u krajnje nesiguran i rizičan radni odnos. Iako propisi nalažu da se Sindikat Uprave za gazdovanjem šumama morao pitati i u konačnom učestvovati od samog početka izrade svih nacrta propisa, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i pored obećanja, zajedno sa rukovodstvom ovog organa stihijski i netransparetno pod velikim velom sumnje su izostavili sindikat iz ovih procesa.

Juče je održan sastanak predstavnika Sindikalne organizacije na čelu sa predsjednikom Dankom Milikićem sa predsjednikom Opštine Pljevlja Dariom Vranešom ,gdje su se u potpunosti složili i usaglasili oko svih problematičnih pitanja.

486