U UPRAVI ZA SPORT I MLADE FORMIRAN SINDIKAT

Kako i samo ime kaže, jedan veoma mlad i harizmatičan kolektiv Uprave za sport i mlade se organizovao i formirao sindikat u svom organu.

Pred ovom Sindikalnom organizacijom koja je na osnivačkoj Skupštini donijela odluku da se učlani u Sindikat uprave i pravosuđa, predstoji jedan veoma važan radni period kako bi se izborila sa situacijama koje opterećuju ovu radnu zajednicu.

Zajedno sa SUPCG uspjećemo pobijediti sve probleme, jer brojnost je snaga. #Zajedno smo jači#

1.081