Zarade sa srednjom i osnovnom školom sada izjednačene

Iz Sindikata javne uprave i pravosuđa smatraju da ima dosta anomalija vezanih za primjenu programa „Evropa sad“, ali da očekuju da će biti ispravljene kroz najavljeni Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Prije svega, kako je Pobjedi kazao predsjednik ovog sindikata Nenad Rakočević, dio koji se odnosi na trenutno rješenje prema kojem će većina zaposlenih, bez obzira na stepen stručne spreme, primati minimalnu zaradu od 450 eura ili neznatno više.

– Naša su očekivanja da će se anomalije koje su se kao propratni elemenat pojavile kroz Zakon o budžetu, odnosno tabelu iznosa zarada po zvanjima, korigovati kroz najavljeni Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, čije usvajanje je najavljeno u prvom kvartalu ove godine. Pomenute anomalije se odnose na izjednačavanje zarada većeg dijela zaposlenih sa srednjom stručnom spremom i zvanja osnovne škole na iznos minimalne zarade od 450 eura – objašnjava Rakočević.

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore je u samoj najavi programa „Evropa Sad“ dao podršku ovom projektu, samim tim što se posle mnogo godina dešava uvećanje zarada zaposlenih, u prosjeku 17,5 odsto, jer su zarade do sada bile na granici socijalnog preživljavanja.

– Zabrinjavajuće u svemu je što je pri samoj najavi programa „Evropa Sad“ došlo do rapidnog uvećanja cijena, čak i osnovnih životnih namirnica. Bilo bi veoma degutantno da u nekom skorijem vremenu aktuelna inflacija u mnogome pojede samu razliku uvećanja plata. Ova Vlada mora pronaći i implementirati zaštitne mehanizme kontrole zadržavanja cijena na postojećim nivoima, kao i efikasnu kontrolu i sankcionisanje zloupotreba od strane privrednih subjekata – kazao je Rakočević.

On je kazao da se nada da će Sindikat javne uprave i pravosuđa imati svog predstavnika u radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o zaradama.

– Tabela sa koeficijentima, naznaka na grupu D, bukvalno se jedino odnosi na zaposlene u državnoj i lokalnim upravama, dok se za ostale djelatnosti, zdravstvo, prosvjeta, socijala i ostali, koeficijenti regulišu kolektivnim ugovorima i internim zakonima – kazao je Rakočević.

Ova neravnopravnost, po njegovim riječima, ima rješenje na dva načina.

– Jedan je ovaj prethodno spomenuti kroz učešće u radnoj grupi, dok je drugi da se i naši koeficijenti određuju pregovorima kroz trenutne izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora – smatra Rakočević.

Podsjećamo da je nedavno ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović ocijenio je da nijesu tačni navodi da će povećanje zarada koje predviđa program Evropa sad biti neutralisano povećanjem cijena.

– Rast cijena, prema podacima Monstata, za period decembar prošle godine, je u odnosu na decembar 2020. godine 4,4 procenta. Dakle, cijene su u decembru porasle za 4,4 procenta. Ako je 4,4 procenta rasta cijena veće od 25 procenta rasta plata, onda prihvatam. Mi ovdje imamo rast plata, kupovne moći stanovništva u prosjeku za nekih 20-ak, 25 procenata – rekao je Milatović.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je u četvrtak objavilo primjere obračuna zarada u skladu sa ekonomskim programom „Evropa sad“.

Prema programu „Evropa sad“ minimalna plata zaposlenih u Crnoj Gori od januara iznosi 450 eura umjesto dosadašnjih 250. Ukinuti su doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih. Neoporezivi dio zarade je do 700 eura, a porez na zarade preko 1.000 eura povećan je sa devet na 15 odsto.

1.501