VAŽNA OBAVJEŠTENJA za učesnike OPŠTE KONFERENCIJE Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore

Poštovani članovi i svi prijatelji Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore,

ovim putem vas informišemo još jednom o održavanju Opšte konferencije Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, odnosno o temama i razlozima njenog organizovanja.

U slučaju da do sada nijeste bili u potpunosti informisani a kroz dopise koje smo poslali svim predsjednicima sindikalnih organizacija, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore vas ovim putem obavještava o razlozima, temama kao i o protokolu same konferencije. Takođe, a zbog velike najave prisustva, upoznaćemo vas sa terminima organizovanog prevoza iz gradova Crne Gore.

PREDSJEDNICIMA SINDIKALNIH ORGANIZACIJA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

Br: 408 – 70

Podgorica: 06. 03. 2018. godine

Poštovani,

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore na Glavnom odboru donio je odluku o organizaciji i održavanju Opšte konferencije Sindikalnih organizacija koje pripadaju našem sindikatu. Naime, konferenciji su u obavezi da prisustvuju svi predsjednici sindikalnih organizacija sa svojim izvršnim i nadzornim odborima i zainteresovanim članovima.

Takođe, poziv za gostujuće prisustvo upućen je i Predsjednicima sindikata uprava i pravosuđa regiona, zatim Predsjednicima Granskih sindikata u Crnoj Gori koji pripadaju javnom sektoru iz obje sindikalne centrale, kao i predstavnicima EPSU-a i PSI-a, odnosno Evropskoj i Svetskoj konfederaciji sindikata javnog sektora.

Konferencija će se održati dana 5. maja 2018. godine sa početkom u 11 časova u velikoj sali stare zgrade vlade u ulici Jovana Tomaševića u Podgorici.

Teme Konferencije su :

– Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, manjkavosti zakona, obračun minimalne zarade, potrošačka korpa; 

– Zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavca, pregovaranje i njihova primjena;

– Stambena problematika – način rješavanja ovog velikog problema;

– Položaj predstavnika sindikata, neuvažavanje, nepoštovanje dogovora, ignorisanje, izolovanje, eliminacija, mobing itd.;

– Učestvovanje predstavnika sindikata u izradi svih akata kod poslodavca a zajedno sa izradama zakona i podzakonskih akata;

– Reforma javne uprave – strategija smanjenja zarada i broja zaposlenih u javnom sektoru;

– Ostale teme koje se mogu delegirati na samoj konferenciji.

Zajednički stav sa sjednice Glavnog odbora je da je sada možda pravi trenutak da se po prvi put organizuje jedan ovako veliki sindikalni događaj u Crnoj Gori kao što je ova opšta Koneferencija, jer je sazrelo vrijeme da se mora naći način za reagovanje prema svim onim lošim stvarima koje dotiču naše zaposlene.

Cilj Konferencije je vraćanje povjerenja članstva u rad svih nivoa sindikata, te uticaj na naše poslodavce da se sistem zarada i sva ostala pitanja koja se budu raspravljala na konferenciji shvate veoma ozbiljno, odnosno da konačno počnemo i mi da se pitamo o stvarima koja su po zaposlene od velikog ili krucijalnog značaja.

Takođe, krajnji cilj konferencije je i da naši poslodavci konačno počnu da se pridržavaju zakona i dogovora, kao i da sindikalni prvaci i aktivisti shvate da moraju biti konsultovani od strane istih posladavaca gdje na taj način moraju i mogu uticati na sve bitne promjene, procese i događaje.

Sve to možemo ostvariti ako u budućnosti budemo jedinstveni i u što većem broju. Jedino tako možemo imati dovoljnu snagu da na bilo koje pitanje utičemo, jer poštovane kolege pojedinačno sami dokazano je ne možemo na mnogo šta posebno uticati niti šta promjeniti.

Na samoj konferenciji biće predložno da se usvoje više bitnih zaključaka prema kojima ćemo svi u budućnosti imati obavezu postupanja, odnosno djelovanja i gdje će ti isti zaključci veoma brzo morati imati uticaj, konkretno na planirane izmjene i dopune zakona o zaradama koje su u planu da stupe na snagu 1. jula 2018. godine, tj. na sve one procese koji su planirani da budu realizovani u skorijem periodu.

Kolege Predsjednici sindikalnih organizacija vaša obaveza je da u roku prije 5. maja održite sastanke izvršnih odbora, upoznate članstvo sa Konferencijom i njenom namjerom te da kao odgovrni sindikalni predstavnici svi zajedno dođete na pomenuti događaj gdje će te svojim prisustvom, izlaganjima i predlozima dati puni doprinos za kumuliranje dovoljne snage i moći preko koje ćemo moći uticati za po nas radnike, bitne stvari i događaje.

Takođe vas sve molimo da nam najkasnije do 25. aprila potvrdite prisustvo i javite broj osoba koji je planiran da dođe iz vašeg sindikata odnosno grada, iz razloga organizovanja zajedničkog prevoza za sve koji ne žive u Podgorici, odnosno angažovanje autobusa koji bi vas u dogovorenom vremenu doveo i vratio nazad do vaših matičnih gradova.

Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na brojeve 020 230 125 i 067 085 015 ili dopisom na mejl supcg@sindikat.me 

Sindikat Uprave i Pravosuđa CG

Predsjednik       

Nenad Rakočević

OPŠTA KONFERENCIJA SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

5. maj 2018.

PROTOKOL KONFERENCIJE

Prostorije stare zgrade Vlade, ul. JovanaTomaševića br. 2., Podgorica

10:30-11:00 Dolazak i prijava učesnika za izlaganje nakon 13h;

11:00-11:30 Otvaranje konferencije;

Uvodno izlaganje predsjednika Sindikata uprave i pravosuđa, Nenada Rakočevića;

11:30-11:50 Pozdravni govori predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa iz regiona;

11:50-12:30 Obraćanje predsjednika granskih sindikata javnog sektora Crne Gore;

12:30-13:00 Osvježenje uz hranu i piće;

13:00-16:00 Izlaganje sekretara Sindikata uprave i pravosuđa, Predraga Spasojevića;

Obraćanje učesnika konferencije i donošenje zajedničkih zaključaka;

16:00 Zatvaranje konferencije.

POLASCI AUTOBUSA ORGANIZOVANOG PREVOZA ZA KONFERENCIJU SUPCG  PO GRADOVIMA

Polazak iz Pljevalja

7,00 časova-Polazak iz Pljevlja ( kod autobuske stanice )

8,00 časova-Dolazak i prijem putnika Žabljak ( kod autobuske stanice )

9,30 časova-Dolazak i prijem putnika Nikšić (kod autobuske stanice )

10,40 časova-Dolazak kod stare zgrade stare vlade Podgorica.

16,00 časova-Povratak u matične gradove.

Polazak iz Berana

7,00 časova-Polazakiz Berana ( kod autobuske stanice )

7,45 časova-Dolazak i prijem putnika Bijelo Polje (kod autobuske stanice )

8,30 časova-Dolazak i prijem putnika Mojkovac ( kod autobuske stanice )

9,30 časova-Dolazak i prijem putnika Kolašin ( kod autobuske stanice )

10,40 časova-Dolazakod stare zgrade vlade Podgorica.

16,00 časova-Povratak u matične gradove.

Polazak iz Herceg Novog

7,30 časova-Polazak iz Herceg Novog ( kod autobuske stanice )

8,15 časova-Dolazak i prijem putnika Kotor ( kod autobuske stanice )

8,45 časova-Dolazak i prijem putnika Tivat ( kod autobuske stanice )

9,15 časova-Dolazak i prijem putnika Budva ( kod autobuske stanice )

10,00 časova-Dolazak i prijem putnika Cetinje ( kod autobuske stanice )

10,45 časova-Dolazak kod stare zgrade vlade Podgorica.

16,00 časova-Povratak u matične gradove.

Za poštovane kolege iz Ulcinja i Bara organizovan je prevoz preko njihovih Sindikalnih Organizacija

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE

516

Ostavite komentar